Szyb Grzegorz otwiera nowe perspektywy przed Tauronem Wydobycie

utworzono: 4 grudnia 2017 12:00 Źródło: Agencja Gospodarcza Energia Press

Zdzisław Filip prezes zarządu spółki Tauron Wydobycie.

Pobierz:
tekst
zdjęcie
film

Największą inwestycją wykonywaną obecnie w polskim górnictwie węgla kamiennego jest budowa szybu Grzegorz. Projekt realizowany jest w należącym do Taurona Wydobycie Zakładzie Górniczym Sobieski. Wydobycie węgla przy wykorzystaniu nowego szybu rozpocznie się w 2023 r. Wartość projektu to ok. 550 mln zł.

- Szyb Grzegorz w zasadzie można nazwać osobną kopalnią. Po pierwsze wybudowany zostanie w odległości kilku kilometrów od macierzystego zakładu – ZG Sobieski. W skład inwestycji wejdzie także cała infrastruktura, która towarzyszy kopalni. Jedynym elementem, którego zabraknie będzie zakład przeróbki mechanicznej węgla. Wydobywany tu węgiel kierowany będzie do zakładu przeróbczego ZG Sobieski – tak o najnowszej inwestycji spółki Tauron Wydobycie mówi jej prezes Zdzisław Filip.

Funkcjonujący w obecnym kształcie Zakład Górniczy Sobieski powstał z połączenia kopalń: Kościuszko, Piłsudski i Sobieski. W ostatnich latach ciężar wydobycia przeniesiony został do jej części południowej, w kierunku Wisły. Z tego powodu lokalizacja powstającego szybu Grzegorz znajduje się już na rubieżach Jaworzna.

Docelowa głębokość szybu wyniesie 870 m. Grzegorz początkowo będzie służył jako szyb wdechowy, w dalszej perspektywie będzie pełnił funkcję materiałowo-zjazdową. Jego zgłębienie pozwoli uprościć transport maszyn, materiałów, urządzeń w ZG Sobieski. Skróci się także czas dotarcia górników do ściany wydobywczej.

Pierwszy etap inwestycji obejmuje m.in. budowę szybu wraz ze stalową wieżą szybową o konstrukcji umożliwiającej jej adaptację na okres głębienia, wykonanie instalacji mrożeniowej oraz obiektów niezbędnych na czas głębienia szybu.

Szyb zostanie wybudowany w ciągu pięciu lat od daty protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy terenu robót. Rozpoczęcie głębienia metodą górniczą planowane jest najpóźniej w pierwszym kwartale 2019 r.

Udostępniony dzięki inwestycji węgiel zasili m.in. nowy blok o mocy 910 MW w elektrowni w Jaworznie, który zacznie pracę w 2019 r.

Video | 720p

Prezentowany materiał jest w rozdzielczości HD, aby go odtworzyć w przeglądarce jest potrzebne bardzo szybkie łącze oraz szybki procesor. W innym przypadku możesz pobrać ten plik.