REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Puszcza Białowieska bez wycinki

  • 29 września 2022 13:04
  • Opracowała: AMC
Reklama

Wielkie zwycięstwo dla przyrody! Postanowienie sądu cywilnego o zakazie wycinki Puszczy Białowieskiej, które wywalczyła Pracownia na rzecz Wszystkich Istot pozostaje w mocy i stało się prawomocne. Lasy Państwowe przegrały w sądzie - informuje organizacja.

Zakaz wycinki obowiązuje do rozstrzygnięcia pozwu cywilnego skierowanego przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot przeciwko Lasom Państwowym. Mimo przygotowywania nowych planów urządzenia lasu i planów zwiększenia powierzchni cięć w Puszczy, Lasy Państwowe nie mogą prowadzić wyrębów związanych z gospodarką leśną. Przyroda Puszczy jest więc w tym zakresie bezpieczna.

- Przypomnijmy, że z uwagi na nielegalną i dewastacyjną wycinkę Puszczy Białowieskiej w 2017 r., Pracownia skierowała przeciwko Skarbowi Państwa - Dyrekcji Lasów Państwowych oraz nadleśniczym puszczańskich nadleśnictw - pozew cywilny. Pozew dotyczy zaniechania przez Lasy Państwowe naruszenia środowiska, podjęcia środków zapobiegawczych i przywrócenia stanu zgodnego z prawem (art. 323 ustawy o ochronie środowiska) - czytamy w komunikacie.

Sąd dostrzegł zagrożenia jakie dla przyrody Puszczy niosą działania Lasów Państwowych dlatego postanowieniem z dnia 8 listopada 2021 r. zakazał Nadleśnictwom Białowieża, Browsk i Hajnówka wycinki drzew. Lasy Państwowe wniosły zażalenie na to postanowienie. 15 września br. Sąd oddalił zażalenie Lasów Państwowych. Tym samym zakaz podejmowania przez Lasy Państwowe obecnie oraz w przyszłości wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej pozostaje w mocy, a samo postanowienie jest już prawomocne i nie podlega dalszemu zaskarżeniu.

Zakaz cięć obejmuje m.in. siedliska dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpalczastego, sóweczki oraz włochatki, chrząszczy związanych z zamierającymi i martwymi drzewami a także m.in. drzewostany ponadstuletnie. W sprawie zostały wykorzystane m.in. dane przedstawiające rozmieszczenie cennych gatunków zebrane przez lub na prośbę Fundacji Dzika Polska.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]