REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Energa zasila energią kolejne domy dziecka

  • 19 października 2022 11:34
  • Opracowała: AMC
Reklama

Czysta energia i nieograniczony dostęp do niej – to siódmy z 17 celów zrównoważonego rozwoju, zawarty w Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. To na realizacji tego celu chce skupić się głównie Energa z Grupy ORLEN w najbliższych latach. Spółka m.in. umożliwia placówkom pomocowym w całej Polsce korzystanie z odnawialnych źródeł energii - czytamy w komunikacie.

25 września 2015 roku 193 państwa członkowskie ONZ jednogłośnie przyjęły rezolucję Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030. Znalazło się w niej 17 celów. Podzielić je można na 5 obszarów. To tzw. 5xP:  ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój (ang. peace), partnerstwo (ang. partnership). Dla każdego celu rozpisano konkretne zadania do osiągnięcia do 2030 roku – łącznie to 169 zadań.

W ramach realizacji 17 celów Energa od 2 lat jest Partnerem Strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Ta współpraca jest kluczem do zdobywania wiedzy, budowania potencjału i poszerzania zrozumienia dla wdrażania zrównoważonego biznesu.

Cel 7 – Czysta i dostępna energia, na którym szczególnie skupia się Energa, to  zapewnienie wszystkim dostępu do źródeł stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii. Aby go wdrażać, realizowany jest m.in. projekt Domy Dobrej Energii.

Druga edycja projektu

Domy Dobrej Energii to projekt, w ramach którego na dachach placówek opiekuńczo-wychowawczych zamontowane zostały panele fotowoltaiczne Energi Obrotu. Projekt wspiera również Fundacja ORLEN. W pierwszym etapie projektu w 2021 roku energia ze słońca zasiliła dwa rodzinne domy dziecka: w Gostyninie i Szczawinie Kościelnym oraz dwa domy dziecka: w Rypinie i Kaczkach Średnich w powiecie tureckim. Trwa już druga edycja tego przedsięwzięcia. Panele fotowoltaiczne zostaną zamontowane na dachach pięciu kolejnych placówek pomocowych.

Domy, które przystąpiły do projektu, produkują zieloną energię na własne potrzeby. W ten sposób zmniejszają się ich koszty użytkowania obiektów, a placówki ograniczą swój bezpośredni wpływ na środowisko. Czyste i dostępne źródła energii elektrycznej pozwalają tworzyć bardziej zrównoważone i inkluzywne społeczności, a jednocześnie umożliwiają ograniczanie skutków zmian klimatycznych.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]