REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Grupa Enea prezentuje wyniki po trzech kwartałach 2022 r.

  • 28 listopada 2022 16:40
  • Opracowała: AMC
Reklama

Działając w zmiennym i wymagającym otoczeniu rynkowym, po trzech kwartałach 2022 r. Grupa Enea wypracowała prawie 2,3 mld zł EBITDA (spadek o blisko 18 proc. r/r). O ponad 32,5 proc. r/r spadł zysk netto okresu sprawozdawczego i wyniósł 906,8 mln zł. Dług netto/EBITDA  wyniósł -0,18 wobec 0,31 w analogicznym okresie 2021 r. Mimo trudnego otoczenia rynkowego, Grupa konsekwentnie włącza się w transformację polskiego sektora energetycznego, wspierając rozwój nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań w energetyce. 

W trzech kwartałach 2022 r. Grupa Enea wypracowała prawie 2,3 mld zł EBITDA (spadek o blisko 18% r/r) oraz blisko 22,7 mld zł przychodów ze sprzedaży (wzrost o ponad 48% r/r). Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 906,8 mln zł (spadek r/r o 32,5%).

Enea i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe podpisały list intencyjny, planując wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych w energetyce, wspierających transformację cyfrową tej gałęzi gospodarki. Grupa Enea przystąpiła do realizacji Programu Rewitalizacji i Eksploatacji Hałd Kopalnianych.

W ciągu trzech kwartałów 2022 r. Grupa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie blisko 2,3 mld zł (spadek r/r o 492 mln zł, czyli o blisko 18%). Przychody ze sprzedaży wzrosły w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniosły 22,7 mld zł. Jednocześnie zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 906,8  mln zł i był niższy o 32,5%. Od stycznia do końca września 2022 r. Grupa przeznaczyła 1,7 mld zł na inwestycje, głównie  w obszarze dystrybucji.

Obszar wytwarzania odnotował wynik EBITDA na poziomie 281,3 mln zł (spadek r/r o 760,1 mln zł). Niższa EBITDA wynika głównie ze spadku wyniku w Segmencie Elektrowni Systemowych (r/r o 644,8 mln zł), co było spowodowane głównie: utworzeniem rezerw na umowy rodzące obciążenia, a także spadkiem marży na Rynku Bilansującym. Na wynik EBITDA obszaru wytwarzania wpłynął również spadek wyniku Segmentu OZE, r/r o 146,5 mln zł, głównie na skutek utworzenia rezerwy na umowy rodzące obciążenia oraz wzrostu kosztów zużycia biomasy.

Strona 1 z 4
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]