REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Czym ogrzewamy mieszkania? Węgiel nadal na podium

  • 24 stycznia 2020 11:06
  • Autor: AMC
Reklama

W 2018 r. gospodarstwa domowe miały w Polsce znaczny, 18,2 proc. udział w krajowym zużyciu energii (bez paliw silnikowych). Polska należała do tych krajów Unii, w których udział gospodarstw domowych był stosunkowo wysoki (19 proc. i więcej zużycia krajowego wystąpiło w 10 krajach, przy średniej na poziomie 17 proc.) - informuje Główny Instytut Statystyczny w raporcie „Zużycie energii w gospodarstwach domowych”.

Przeciętnie w krajowych gospodarstwach domowych zużywano w 2018 r. 21,3 GJ energii w przeliczeniu na 1 mieszkańca, co plasowało Polskę nieco poniżej średniego poziomu europejskiego wynoszącego 23,6 GJ/ /1 mieszkańca, a trzeba dodać, że mniej energii w przeliczeniu na mieszkańca zużywają głównie gospodarstwa domowe krajów położonych na południu Europy.

„W strukturze zużycia energii w gospodarstwach domowych w Polsce największe znaczenie mają paliwa stałe, głównie węgiel kamienny (co jest wyjątkiem w Unii) i drewno opałowe. Były one najczęściej wykorzystywane do ogrzewania pomieszczeń (przez 45,4 proc. gospodarstw domowych). Paliwa te służyły także do ogrzewania wody (25,6 proc. gospodarstw domowych), znacznie rzadziej do gotowania posiłków (3,2 proc.). Bardzo ważnym nośnikiem energii jest ciepło z sieci, które ogrzewało 40,4 proc. wszystkich mieszkań, przede wszystkim w dużych miastach, gdzie było dominującym nośnikiem grzewczym (58,3 proc.). Ponadto 31,5 proc. gospodarstw domowych, tj. 78,2 proc. konsumentów ciepła sieciowego, pobierało wodę ogrzewaną z sieci. Gaz ziemny był wykorzystywany w 55,7 proc. gospodarstw domowych, ale ponad połowa odbiorców (51,9 proc.) używała go wyłącznie do gotowania posiłków, a tylko 14,0 proc. do ogrzewania mieszkań” - czytamy w raporcie GUS.

Drewno opałowe było wykorzystywane przez 29,9 proc. gospodarstw domowych – było ono jedynym odnawialnym nośnikiem energii masowo stosowanym w gospodarstwach domowych. Spalano je na ogół w tych samych kotłach i piecach co węgiel kamienny, jednocześnie z węglem lub zamiennie. Oprócz drewna gospodarstwa zużywały także inne rodzaje biomasy, ale powszechność ich stosowania była znacznie mniejsza niż drewna.

Kolektory słoneczne wykorzystywało jedno gospodarstwo domowe na 52, a pompy ciepła tylko jedno na 200. Energia elektryczna była w gospodarstwach domowych zużywana powszechnie, głównie do oświetlenia oraz zasilania urządzeń AGD i RTV.

Zastosowanie energii elektrycznej w celach grzewczych było niewielkie (5,1 proc.), ze względu na wysokie ceny i istnienie tańszych substytutów.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

QTERW
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]