Górnictwo to wiedza

utworzono: 30 maja 2019 12:38 Źródło: Agencja Gospodarcza Energia Press

Podczas zajęć praktycznych studenci Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej mają okazję poznać najnowszy sprzęt i rozwiązania, które posłużą im w pracy zawodowej

Po latach stagnacji rośnie liczba studentów rozpoczynających kształcenie na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej. Jest to odpowiedź na potrzeby przemysłu, spółek wydobywczych i firm okołogórniczych, które borykają się z problemem niedoboru wykwalifikowanych kadr inżynierskich.

W 2017 r. liczba studentów pierwszego roku na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej wzrosła o blisko połowę w stosunku do krytycznego 2016 r., kiedy to przyjęto rekordowo mało liczbę kandydatów, bo nieco powyżej dwustu. Przed rokiem efekty rekrutacji wzrosły o kolejne 20 proc. Na kierunek górnictwo i geologia na Politechnice Śląskiej przyjęto nawet więcej studentów niż na analogiczny kierunek w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Wydział się wzmacnia
- Wzmacniamy naszą ofertę edukacyjną o dyscypliny całkowicie niezwiązane z górnictwem. Popularnością cieszą się studia na kierunkach: inżynieria bezpieczeństwa oraz automatyka i informatyka przemysłowa, po których ukończeniu absolwent gotowy jest do podjęcia pracy praktycznie w każdej dziedzinie przemysłu, również w górnictwie – przyznaje prof. Franciszek Plewa, dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii.

Atmosfera wokół branży górniczej nie jest jednak najlepsza. Kształtuje się ją głównie przez pryzmat zmian klimatycznych, smogu i problemów restrukturyzacji górnictwa. Być może dla większości młodych ludzi, zwłaszcza maturzystów wybierających się na studia dzienne, górnictwo nie będzie kierunkiem pierwszego wyboru. Jednak dla wielu młodych mieszkańców regionu jest ono rodzinną tradycją.

- To bardzo specyficzna profesja, której wymogom nie wszyscy potrafią sprostać. Przez cały okres istnienia Wydziału Górnictwa i Geologii zawsze było tak, że tylko pewien procent absolwentów, i to wcale nie bardzo wysoki, trwale wiązał swą przyszłość z przemysłem wydobywczym. Dzisiejsze górnictwo, pomimo drastycznie zmniejszającego się wydobycia, wciąż jest atrakcyjnym pracodawcą, zapewniającym korzystne warunki płacowe. Otwiera też szybką ścieżkę awansu zawodowego, ponieważ jednym ze skutków zachodzących procesów restrukturyzacyjnych jest brak wysoko wykwalifikowanej kadry, a ta kształci się właśnie u nas – wskazuje dr inż. Sergiusz Boron, prodziekan Wydziału Górnictwa i Geologii.

Nie ulega wątpliwości, że zdecydowana większość energii cieplnej i elektrycznej w Polsce produkowana będzie nadal z węgla kamiennego. Zapotrzebowanie na ten surowiec zostanie utrzymane jeszcze przez kilkadziesiąt lat. Co prawda o powrocie górnictwa jako lidera polskiej gospodarki nie ma mowy, ale na pewno sektor ten zachowa godną pozycję w systemie ekonomicznym. Dla dobrze wykształconych inżynierów nie zabraknie więc pracy na korzystnych warunkach.

Znaczący postęp technologiczny
- Postęp technologiczny w górnictwie jest znaczący. Rosnąca rola robotyzacji, informatyzacji, automatyzacji i telekomunikacji, to kolejne wyzwanie postawione ludziom, którzy związali swoją karierę zawodową z górnictwem i nie chcą pozostać w tyle. Trzeba stworzyć im szansę na kształcenie. I tu znowu wychodzimy z naszą ofertą, proponując kierunki i specjalności studiowania w zakresie nowoczesnych technologii – argumentuje prof. Franciszek Plewa.

O atrakcyjności studiów na kierunku Górnictwo i Geologia na Wydziale Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej świadczy również duża liczba studentów studiów niestacjonarnych, w większości pracujących już w górnictwie. Podjęcie studiów zaocznych pozwala im na uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera, co jest niezbędne do osiągania kolejnych stopni awansu zawodowego. Warto też podkreślić fakt, że oferta edukacyjna Wydziału nie ogranicza się jedynie do potrzeb górnictwa węgla kamiennego, lecz obejmuje również takie specjalności, jak górnictwo odkrywkowe, geodezja górnicza czy geologia, co umożliwia absolwentom podjęcie pracy w praktycznie wszystkich sektorach przemysłu wydobywczego w kraju.