REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Energy Summit 2019: potrzebne środki na transformację energetyczną

  • 1 października 2019 15:03

Spróbujmy wszyscy razem wypracować wspólne stanowisko. Dzisiejsza debata wyznaczy kierunki dyskusji związane z transformacją energetyczną. Na proces transfromacji potrzebne są jednak dodatkowe środki – powiedział wiceminister energii Adam Gawęda podczas międzynarodowej konferencji Energy Summit 2019 w Warszawie.

Obecne uzależnienie Polski od paliw kopalnych nie pozwala na razie na radykalne i szybkie zmiany w sektorze energetycznym. Zmiany już trwają, ale muszą mieć charakter ewolucyjny. Takie tempo podyktowane jest przede wszystkim dwoma kryteriami: zabezpieczeniem sen energii przed drastycznym wzrostem i koniecznością minimalizacji kosztów społecznych zmian w regionach górniczych. – Prognozowanie miksu energetycznego musi opierać się na realnej ocenie możliwości technologicznych i ekonomicznych, uznając za priorytet pewność dostaw energii do odbiorców. Dlatego dużą rolę w przyszłości mogą odegrać nowe technologie – powiedział wiceminister energii Adam Gawęda.

Według wiceministra przy wykorzystaniu nowoczesnych i bezemisyjnych technologii jesteśmy w stanie wciąż podnosić sprawność wytwarzania energii z węgla. – Warto tu wspomnieć o technologii węglowych ogniw paliwowych, których sprawność może sięgać nawet 80 proc.– dodał.

Obecnie do technologii, które mogą Polsce pomóc osiągnąć cele klimatyczne przy jednoczesnym wykorzystywania węgla, jako surowca energetycznego należy zaliczyć m.in.:

  • zaawansowane, wysokosprawne technologie produkcji energii elektrycznej z węgla, jak np. technologie ultra-nadkrytyczne (USC);
  • zgazowanie węgla (zarówno do produkcji chemicznej – metanol/ amoniak – jak również produkcji energii elektrycznej np. przy zastosowaniu technologii IGCC);
  • wydobycie metanu z pokładów węgla kamiennego, w tym również w powiązaniu z podziemnym zgazowaniem węgla oraz zagospodarowanie metanu z powietrza wentylacyjnego;
  • produkcja paliw alternatywnych z węgla, tj. paliw płynnych i gazowych (w tym np. wodoru);
  • wychwytywanie, wykorzystanie i składowanie dwutlenku węgla (CC(U)S).

Jak informuje Ministerstwo Energii, od 1989 r. w wyniku zmian w polskim sektorze górnictwa węgla kamiennego emisja gazów cieplarnianych z sektora energetyki spadła o ponad 33 proc, a sprawność energetycznych bloków węglowych wzrosła o 10 proc. W tym samym czasie nastąpiły duże zmiany w technologii wydobycia surowca i zatrudnieniu. W 1989 r. zatrudnienie wynosiło prawie 420 tys. osób, a wydobycie prawie 180 mln ton. Dzisiaj jest to odpowiednio 85 tys. osób i 60 mln ton.

202
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

ESLCZ
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]