WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Cel to wsparcie odbiorcy wrażliwego i redukcja ubóstwa energetycznego

  • 9 marca 2021 10:03
  • : : autor: AMC
Reklama

Wypracowanie mechanizmów wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz zdefiniowanie i określenie granic ubóstwa energetycznego, a także identyfikacja instrumentów, które przyczyniają się do zniwelowania tego zjawiska - to główne cele powołanego zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska zespołu do spraw wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego w Polsce - czytamy w komunikacie prasowym.

Resortowy zespół został powołany 23 lutego i będzie organem opiniodawczo-doradczym ministra klimatu i środowiska.

- Podejmowane prace skupią się na konstruktywnej analizie obecnie funkcjonującego systemu wsparcia odbiorców wrażliwych oraz instrumentów niwelujących zjawisko ubóstwa energetycznego, potencjalnie zmniejszających wydatki gospodarstw na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. Dodatkowo, określone zostaną nowe kierunki działań, mające na celu ograniczenie zjawiska ubóstwa energetycznego – wylicza zadania stawiane przed powołanym niedawno zespołem minister klimatu i środowiska, Michał Kurtyka.

Prace Zespołu będą miały znaczący wpływ na realizację celu, zawartego w Polityce energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040), dotyczącego redukcji ubóstwa energetycznego do poziomu 6 proc. do 2030 r.

Ponadto, zostaną wykorzystane przy implementacji założeń dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944/WE z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Dyrektywa ta obliguje państwa członkowskie do wprowadzenia rozwiązań wspierających odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz określenia zjawiska ubóstwa energetycznego.

Przedyskutowane zostaną również konieczność przeciwdziałania i ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Uwaga zespołu zostanie skierowana także na kwestię zapewnienia potrzeb bytowych odbiorców ubogich energetycznie w zakresie ogrzewania, chłodzenia, oświetlenia, zasilania urządzeń elektrycznych najbardziej efektywnymi metodami, jak i w zakresie poprawy efektywności energetycznej.

Pracami zespołu pokieruje wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. W skład zespołu wejdą przedstawiciele innych resortów oraz reprezentanci administracji samorządowej. Głos doradczy otrzyma także gremium ekspertów, wywodzących się z  instytucji naukowych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw energetycznych.

- Szerokie spojrzenie na problem ubóstwa energetycznego oraz możliwość wspierania się  wiedzą i doświadczeniem wielu znakomitych specjalistów z pewnością przyczynią się do kompleksowego ujęcia tematu i sprawnego osiągnięcia stawianych przed Zespołem, ambitnych celów. Zwłaszcza systemowość rozwiązań, które chcemy wypracować, wymaga właśnie szerszej perspektywy – podkreśla wiceminister Dziadzio.

Efektem prac zespołu będzie opracowanie propozycji założeń do zmian legislacyjnych, w tym, rekomendacji dotyczących nowych instrumentów przyczyniających się do wsparcia odbiorców energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych, dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Zostaną również przygotowane założenia programów edukacyjnych zorientowanych na poprawę świadomości energetycznej społeczeństwa. Zespół zakończy swoją działalność wraz z zaakceptowaniem przez ministra  klimatu i środowiska przedłożonej mu analizy oraz rekomendacji.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]