WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Ciepło z powietrza z dofinansowaniem

  • 29 marca 2021 12:22
  • Autor: AMC
Reklama

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej mają szansę na dofinansowanie zakupu i montażu pomp ciepła. Dotacje mogą sięgnąć 85 proc. kosztów. Miasto przystąpiło do konkursu, w ramach którego może pozyskać środki zewnętrzne na sfinansowanie kolejnej inwestycji proekologicznej - informuje samorząd.

Pompa ciepła to Odnawialne Źródło Energii, które wytwarza ciepło z powietrza. Odbywa się to w sposób przyjazny dla środowiska, jednocześnie pozwalając zmniejszyć koszty ogrzewania. Cały system, żeby działać sprawnie, potrzebuje niewielkiej ilości prądu. Wykorzystanie ciepła z powietrza atmosferycznego to najtańszy sposób na ogrzewanie domu i wody użytkowej.

O dotacje mogą ubiegać się osoby fizyczne – właściciele domów jednorodzinnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Dofinansowanie nie będzie przyznane na wymianę ekologicznego systemu ogrzewania, dotyczy jedynie likwidacji kotłów na paliwa stałe (poniżej 4 klasy) i zastąpienie ich pompą ciepła. W projekcie będzie mogło uczestniczyć 100 osób, a w przypadku przekroczenia liczby chętnych odbędzie się losowanie.

Dofinansowanie może sięgnąć 85 proc. kosztów, pozostałą część pokrywać będą mieszkańcy. Budynek, w którym ma zostać zainstalowana pompa ciepła, musi spełniać minimalny standard efektywności energetycznej. Jeśli go nie spełnia, do końca roku trzeba będzie wykonać jego termomodernizację.

Istnieje też konieczność posiadania w domu stałego dostępu do internetu, niezbędnego do zdalnego monitorowania działania pompy. Podpisywanie umów z uczestnikami planowane jest na przełomie 2021 i 2022 r. Dokładny termin uzależniony jest od procedury oceny projektów i przyznania dofinansowania przez Urząd Marszałkowski.

Szczegółowe informacje o zasadach otrzymania dofinansowania w ramach projektu Ciepło z powietrza – wymiana źródeł ogrzewania w budynkach jednorodzinnych w Dąbrowie Górniczej, przedstawione zostaną podczas spotkania konsultacyjnego on-line, które odbędzie się 25 marca o godz. 15 na platformie Microsoft Teams

Deklaracje przystąpienia do projektu przyjmowane będą wyłącznie pocztą na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej, ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza, z dopiskiem Ciepło z powietrza, od 25 marca do 14 kwietnia.

Do deklaracji należy dołączyć kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej), ankietę dotyczącą danych o budynku, pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), umowę użyczenia.

Żadne dokumenty związane z tym przedsięwzięciem nie będą podpisywane w domach u mieszkańców.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]