WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Czy rura może być inteligentna?

  • 27 kwietnia 2021 13:02
  • : : autor: AMC
Reklama

Krajowy lider w produkcji rur do przesyłu mediów zawiązał Konsorcjum Naukowe SMART-PIPE na realizację projektu pt. Detektor naprężeń krytycznych rurociągów stalowych. Wspólne przedsięwzięcie z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz firmą SHM System umożliwia uczestnictwo w konkursie prowadzonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - informuje spółka w komunikacie prasowym.

- Współpraca z naszymi konsorcjantami stanowi solidny i sprawdzony fundament, który będzie dla naszej Spółki niepowtarzalną okazją dla aktywnego udziału w kolejnych projektach. Liczymy również na wykorzystanie przede wszystkim potencjału polskich ośrodków badawczych i efektywnego transferu wiedzy ze świata nauki do biznesu. Już dzisiaj dostrzegamy ze strony naszych klientów oraz rynku zapotrzebowania na nowe, innowacyjne rozwiązania w zakresie naszych produktów. Od wielu lat inwestorzy oraz firmy odpowiedzialne za serwisowanie i nadzór nad rurociągami przewodowymi oczekują od wykonawców coraz dłuższych terminów gwarancji oraz zapewnienia warunków, które pozwolą na ciągły nadzór nad eksploatowanym rurociągiem – podkreśla Krzysztof Kasprzycki, prezes FERRUM.

Celem projektu jest opracowanie systemu monitorowania rurociągów. Unikatowe rozwiązanie pozwoli na precyzyjne określenie zarówno aktualnego stanu technicznego, jak również żywotności instalacji oraz będzie miało kluczowy wpływ na bezpieczeństwo użytkowania.

Spółka wskazuje, że zastosowania smart pipe, poprzez monitoring systemu rurociągów, pozwolą w dłuższym terminie na wydłużenie czasu eksploatacji instalacji. Najważniejszą cechą inteligentnej rury ma być automatyczne, nieprzerwane i zdalne monitorowanie pracy rurociągu. To umożliwi podjęcie działań przed wystąpieniem ewentualnej awarii.

W kontekście rozwoju projektu Detektor naprężeń krytycznych rurociągów stalowych szczególnego znaczenia nabiera planowana europejska sieć szkieletowa dla technologii wodorowych. Komisja Europejska ogłosiła, że dąży do zapewnienia pełnej integracji infrastruktury wodorowej w planowaniu infrastruktury, w tym poprzez przegląd transeuropejskich sieci energetycznych oraz prace nad dziesięcioletnimi planami rozwoju sieci.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]