WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Wieliczka nie będzie bać się powodzi

  • 29 kwietnia 2021 12:14
  • : : autor: AMC
Reklama

Ponad 20 mln zł dofinansowania z POIiŚ 2014-2020 pozwoli przeciwdziałać klęskom żywiołowym w mieście Wieliczka (woj. małopolskie). Realizacja projektu przyczyni się do istotnej poprawy bezpieczeństwa miasta przed skutkami nagłych opadów, roztopów (przypadkowych spływów powierzchniowych) oraz niebezpiecznych wezbrań wód gruntowych - informuje NFOŚiGW.

- Trzeba zauważyć, że wspieranie organizacyjne i finansowe zabezpieczeń przeciwpowodziowych jest ważnym zadaniem administracji rządowej oraz samorządowej, w tym także jednym z zadań NFOŚiGW. Pomagają tu istotnie środki europejskie, które dystrybuujemy. Inwestycje wodno-kanalizacyjne chronią zdrowie, oraz nierzadko życie ludzkie, aktywność gospodarczą, a także nasze dziedzictwo narodowe i kulturowe, w tym wypadku także wyjątkowe zabytki Wieliczki oraz środowisko. W niniejszym projekcie mamy przewidziany m.in. element systemu oczyszczania wód opadowych przed skierowaniem ich do naturalnych cieków wodnych, więc w rezultacie wpłynie on pozytywnie jeszcze w szerszym wymiarze na środowisko naturalne – mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski.

- Stare kanały wybudowane w latach trzydziestych XX wieku w Wieliczce stały się już niewystarczające i nie radzą sobie z przyjęciem wody oraz ścieków. W ostatnich latach budując nową sieć kanalizacji za miliony złotych uporządkowaliśmy gospodarkę ściekową. Natomiast system, który teraz budujemy ma zwiększyć zabezpieczenie przed skutkami nawałnic, nagłymi burzami. Należy podkreślić, że dofinansowanie, które otrzymaliśmy, pozwoli nam zrealizować pierwszy etap – budowę tzw. kanału ulgi w Wieliczce. Bardzo cieszę się z ponad 20 mln zł, które pozyskaliśmy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach unijnych środków. Wartość projektu poprawiającego bezpieczeństwo miasta wynosi: 29 568 000 zł, dotacja ze środków UE: 20 000 060 zł, a Gmina Wieliczka przeznaczyła na ten cel 9 567 940 zł – podkreśla Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

Koszt całkowity przedsięwzięcia, którego realizację przewidziano do końca października 2023 r., wyniesie 29 mln zł. Beneficjent podejmie je w zlewni ogólnospławnej między ulicami: Dembowskiego, Narutowicza, Konopnickiej, Piłsudskiego, Asnyka, Dobrzyckiej, Rożnowskiej, Garbarskiej, Jasnej i J. Matejki (na obszarze 2,8 km2, na którym nastąpił rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i sanitarną).

Jest to obszar zlokalizowany w zlewni rzeki Serafy (prawego dopływu Wisły) powyżej przelewu burzowego i jej rzeczywistego początku ze źródliskami i wyciekami powierzchniowymi na zboczach, na różnych poziomach i wysokościach. Wycieki te są zależne od (napiętego) poziomu wód gruntowych. W związku z tymi procesami, do kanalizacji ogólnospławnej dociera znacząca ilość wód z przypadkowych spływów powierzchniowych. Infrastruktura kanalizacyjna eksploatowana jest już długi czas w trudnych warunkach geologicznych. Dla jej dalszego użytkowania niezbędna jest poprawa stanu technicznego.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]