REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Bydgoszcz z ogromną ekologiczną inwestycją

  • 8 czerwca 2021 15:13
  • : : autor: AMC
Reklama

ILF Consulting Engineers Polska przygotuje kompleksową dokumentację projektową dla inwestycji budowy i przebudowy kanalizacji deszczowej i dostosowania sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszcz. Projekt realizowany będzie na zlecenie IDS BUD- informuje spółka.

- Głównym celem przedsięwzięcia jest dostosowanie kanalizacji deszczowej w Bydgoszczy do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu. Inwestycja ma zabezpieczyć miasto przed skutkami deszczy nawalnych oraz dużą ilością wód opadowych i roztopowych – tzn. zminimalizować podtopienia budynków i zalania ulic, a także umożliwić retencjonowanie wody i wykorzystanie jej w okresach suchych - czytamy w komunikacie.

Do obowiązków firmy ILF Polska należą kompleksowe usługi projektowe, obejmujące przygotowanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej, a także nadzór autorski. Usługa obejmuje również uzgodnienia z gestorami i jednostkami miejskimi, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanie zgłoszenia prac dla budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej oraz kolizji wtórnych.

- Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej to ogromna ekologiczna inwestycja realizowana przez miejskie wodociągi – wskazuje Beata Nepelska-Kula, Dyrektor Działu Projekty ILF Consulting Engineers Polska.

- Działania prowadzone są w szczególnie trudnych warunkach z uwagi na centrum miasta – wiąże się to z gęstą zabudową i uzbrojeniem terenu oraz koniecznością zmiany organizacji ruchu. Są one jednak niezbędne do poprawy jakości życia w mieście i mają realny wpływ na środowisko naturalne. Cieszymy się, że korzystając z naszego doświadczenia projektowego przy podobnych inwestycjach, możemy być częścią tak ważnej realizacji ­– dodaje.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Planowane zakończenie prac przewidziano na 2022 r.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]