WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Każdy może być małą elektrownią

  • 6 października 2021 11:29
  • : : autor: AMC
Reklama

Projekt zmiany ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC74) wdrażający do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę 2019/944, wprowadza innowacyjne rozwiązania dla rynku energii i gazu w Polsce. Mowa m.in. o prawnych podstawach działania obywatelskiej społeczności energetycznej (OSE) czy uregulowaniu roli agregatora, czyli pośrednika pomiędzy profesjonalnymi podmiotami rynku energii a grupami odbiorców, wytwórców i posiadaczy magazynów energii w sprzedaży energii lub świadczeniu innych usług energetycznych - informuje resort.

- Celem wprowadzenia tych nowych regulacji jest umożliwienie wszystkim odbiorcom – w tym konsumentom – bezpośredniego, aktywnego i możliwie jak najbardziej dla nich korzystnego, udziału w rynku i oferowania na nim wytworzonej we własnym zakresie energii – wyjaśnia Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Działanie obywatelskich społeczności energetycznych oprze się na dobrowolnym udziale np. gospodarstw domowych. Polegać będzie na wytwarzaniu energii elektrycznej, obrocie nią, jej agregacji oraz magazynowaniu. Członkostwo w OSE będzie otwarte dla wszystkich, a uprawienia kontrolne będą przysługiwać wybranym podmiotom (osobom fizycznym, organom samorządowym, w tym, gminom) lub małym przedsiębiorcom, których główna działalność nie będzie związana z rynkiem energii elektrycznej.

- OSE przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz wzmocnienia działań zapobiegających ubóstwu energetycznemu poprzez zmniejszenie zużycia energii  i obniżenie cen jej dostaw – dodaje szef resortu klimatu i środowiska.

Projekt ustawy, wdrażający w tym zakresie do polskiego porządku prawnego przepisy unijne, daje swobodę w wyborze formy organizacyjnej, w której będzie funkcjonować dana społeczność. Wskazuje jednak, iż podmiot taki musi posiadać zdolność prawną. OSE może więc być tworzona np. przez:  stowarzyszenia, spółdzielnie, spółki osobowe, małe lub średnie przedsiębiorstwa.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]