WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

EBI wspiera rozwój sieci dystrybucyjnych

  • 30 października 2021 08:59
  • Autor: AMC
Reklama

TAURON pozyskał z Europejskiego Banku Inwestycyjnego kredyt na kwotę 2,8 mld zł. Jest to największe w historii Banku finansowanie korporacyjne udzielone w Polsce (na cele inne, niż rozwój infrastruktury transportowej). Kwota kredytu w całości zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych w sieci dystrybucyjne energii elektrycznej w południowej oraz południowo-zachodniej części kraju - czytamy w informacji prasowej.

Środki pozyskane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego zostaną przeznaczone m.in. na inwestycje związane z przyłączaniem nowych klientów (w tym mikroinstalacji), rozwój infrastruktury smart meeteringu (inteligentne systemy pomiarowe) czy też modernizację i rozbudowę stacji transformatorowych w celu poprawy jakości dostaw energii. Zakończenie zadań inwestycyjnych planowane jest do końca 2026 roku, a ich realizacja wpisuje się w program budowy inteligentnych sieci dystrybucyjnych (smart grid) wskazanych w europejskim zielonym ładzie.

EBI informuje, że inwestycje w sieć dystrybucyjną stanowią podstawowy warunek bezpiecznej transformacji polskiej energetyki, są niezbędne do kontynuowania procesu dekarbonizacji oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej. Ponadto sieć dystrybucyjna stanowi podstawową płaszczyznę integracji wytwórców OZE, prosumentów oraz odbiorców, bowiem większość nowych mocy zainstalowanych w odnawialnych źródłach energii przyłączana jest na poziomie dystrybucyjnym.

- To największa pożyczka EBI dla spółki TAURON Polska Energia i jedna z największych pożyczek EBI, jakie udzielono polskiej firmie - 624 mln EUR lub 2,8 mld PLN. Finansowanie pomoże TAURONowi zmodernizować sieć dystrybucji energii elektrycznej i uczyni ją kompatybilną z odnawialnymi źródłami energii, co wydajnie podniesie wskaźnik dekarbonizacji. Inwestycja planowana jest w południowej Polsce i pomoże osiągnąć większą spójność gospodarczo - społeczną w regionie. Cieszymy się, że możemy wspierać TAURONa w jego ambitnych działaniach na rzecz gospodarki i klimatu - powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, która odpowiada za działalność EBI w Polsce.

Nowa umowa kredytu zawarta z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym wzmocni stabilność finansową Grupy TAURON oraz pozwoli realizować priorytetowe inwestycje w obszarze dystrybucji. Jest ona również wyraźnym sygnałem dla inwestorów, że TAURON aktywnie realizuje swoje założenia strategiczne, jak również potwierdza możliwość długoterminowej współpracy z uznanymi instytucjami finansowymi w realizacji strategii opierającej się o silną dystrybucję i Zielony Zwrot - wyjaśnia Krzysztof Surma, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]