REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Nowe rozwiązania systemu prosumenckiego mają wspierać działania samorządów

  • 17 listopada 2021 09:59
  • : : autor: AMC
Reklama

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w porozumieniu z przedstawicielami samorządów terytorialnych opracowało propozycje rozwiązań, które umożliwią skuteczną realizację już rozpoczętych tzw. projektów parasolowych. Z proponowanych rozwiązań może skorzystać blisko 94 tys. prosumentów.

- 15 listopada 2021 r. wiceminister klimatu i środowiska, płnomocnik rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska spotkał się z przedstawicielami samorządów terytorialnych i urzędów marszałkowskich, aby omówić zmiany w systemie rozliczeń prosumentów oraz stan realizacji projektów parasolowych. Spotkanie było kontynuacją prowadzonego od kilku tygodni dialogu z przedstawicielami urzędów miast i gmin - informuje resort.

- Naszym celem jest opracowanie takich zmian legislacyjnych w ramach projektu ustawy procedowanej obecnie w Parlamencie, by jednostki samorządu terytorialnego wdrażające obecnie tzw. programy parasolowe, mogły je zrealizować z korzyścią zarówno dla gmin, ale przede wszystkim dla ich mieszkańców, którzy zawarli umowy w tym zakresie - podkreślił wiceminister Zyska w rozmowie z przedstawicielami samorządów.

Podejmowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKIŚ) inicjatywy oraz propozycje nowych rozwiązań skierowane są do całego sektora. Współpraca z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i branży to bardzo ważny sygnał, który podkreśla gospodarczy wymiar odnawialnych źródeł energii.

- Dlatego tak ważne jest by prowadzić dialog i wspólnie wypracowywać rozwiązania wspierające nie tylko cały sektor OZE, ale także naszych obywateli, którzy zdecydowali się podjąć działania - dodał wiceminister Zyska.

Zgodnie z wypracowanym rozwiązaniem, osoba, która zawarła w terminie do 31 marca 2022 r. umowę na zakup lub montaż mikroinstalacji z jednostką samorządu terytorialnego lub innym uprawnionym podmiotem, który realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, a także złożyła prawidłowo wniosek o przyłączenie mikroinstalacji w terminie do 31 grudnia 2023 r., będzie mogła dokonywać rozliczenia wytworzonej i pobranej energii elektrycznej na dotychczasowych zasadach.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wyraża nadzieję, że to rozwiązanie uzyska poparcie na kolejnym etapie prac parlamentarnych. Dokument został przyjęty przez Sejm RP i trafił pod obrady Senatu RP.

Projekty parasolowe to wyodrębniona forma projektów w regionalnych programach operacyjnych. Są one objęte odrębnym konkursem wniosków o dofinansowanie. Ich beneficjentami mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. Odbiorcami ostatecznymi (użytkownikami instalacji) są mieszkańcy danej gminy.

Energia wytworzona z montowanych instalacji powinna być zużywana przede wszystkim na potrzeby własne gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie, czyli zasilać instalacje w budynkach mieszkalnych.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]