WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Europejczycy postrzegają zmianę klimatu jako największe wyzwanie

  • 27 stycznia 2022 08:23
  • Autor: AMC
Reklama

Parlament Europejski i Komisja opublikowały wspólne specjalne badanie Eurobarometr na temat przyszłości Europy. Dziewięciu na dziesięciu młodych Europejczyków zgadza się z tezą, że zwalczenie zmiany klimatu może pomóc w poprawie ich własnego zdrowia i samopoczucia (91 proc. osób w wieku 15–24 lat). Podobnie uważa również 87 proc. wszystkich ankietowanych. 81 proc. ankietowanych jest zadowolona z życia w UE. 68 proc. Europejczyków zgadza się z opinią, że UE jest miejscem charakteryzującym się stabilnością na tle niespokojnego świata podczas gdy 67 proc. Europejczyków uważa, że UE oferuje młodzieży w Europie perspektywy na przyszłość - czytamy w informacji prasowej.

Ankieta, na początku 2022 r. – ogłoszonego Europejskim Rokiem Młodzieży – prezentuje zdanie młodych Europejczyków na temat wyzwań, przed którymi stoi UE. Pełnią oni również kluczową rolę podczas Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

- Badanie Eurobarometr wykazało, że 91 proc. osób w wieku 15–24 lat uważa, że zwalczenie zmiany klimatu może pomóc poprawić ich własne zdrowie i samopoczucie. Z tą tezą zgadza się również 84 proc. osób w wieku 55 lat i starszych. Prawie co drugi Europejczyk (49 proc.) postrzega zmianę klimatu jako największe wyzwanie dla przyszłości Europy oraz wykazuje duże poparcie dla celów środowiskowych Europejskiego Zielonego Ładu. 88 proc. Europejczyków jest zdania, że zwiększenie udziału energii odnawialnej w naszej gospodarce oraz wyższa efektywność energetyczna są ważne. 80 proc. zgadza się co do znaczenia uczynienia Europy pierwszym kontynentem neutralnym pod względem klimatu do 2050 r. i promowania rozwoju rynku pojazdów bezemisyjnych i niskoemisyjnych - czytamy w informacji prasowej.

Jako pozostałe przyszłe globalne wyzwania respondenci wskazali kwestie związane ze zdrowiem (34 proc.) oraz przymusową migrację i przesiedlenia (prawie 30 proc.).

Porównywalne standardy życia (31 proc.) i wspólna polityka zdrowotna (22 proc.) stanowią dwa najbardziej istotne aspekty dla przyszłości Europy. Europejczycy uważają również większą solidarność między państwami członkowskimi (21 proc.) i niezależność energetyczną (20 proc.) za priorytety.

Strona 1 z 4
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]