REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Rada Gubernatorów MAEA o bezpieczeństwie jądrowym Ukrainy

  • 4 marca 2022 11:25
  • : : autor: AMC
Reklama

3 marca Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia, zwołanego na wniosek Polski i Kanady, przyjęła rezolucję potępiającą rosyjską agresję na Ukrainę oraz wzywającą do zaprzestania wszelkich działań przeciwko obiektom jądrowym na jej terytorium. W 2-dniowym posiedzeniu Rady, Polskę reprezentował dr Łukasz Młynarkiewicz, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki oraz Ambasador Dominika Krois, Stały Przedstawiciel RP przy Biurze Narodów Zjednoczonych w Wiedniu - informuje Państwowa Agencja Atomistyki.

- Polska wraz z Kanadą, jako członkowie Rady Gubernatorów MAEA, złożyli 26 lutego wniosek o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia w związku z agresją Federacji Rosyjski na terytorium Ukrainy oraz związanymi z tym implikacjami dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Spotkanie Rady, na którym Polska wraz z Kanadą przedłożyły projekt rezolucji potępiającej rosyjską agresję na Ukrainę oraz wzywającej do zaprzestania wszelkich działań zbrojnych przeciwko obiektom jądrowym, rozpoczęło się 2 marca - czytamy w komunikacie.

Rezolucja została przyjęta przez Radę Gubernatorów MAEA 3 marca stosunkiem głosów: 26 za, 2 głosy przeciw – Rosja i Chiny, przy 5 głosach wstrzymujących się.

W rezolucji Rada Gubernatorów potępia działania Federacji Rosyjskiej w Ukrainie, w tym siłowe przejęcie kontroli nad obiektami jądrowymi i inne przemocowe działania dotyczące wielu obiektów i materiałów jądrowych, a także innych materiałów promieniotwórczych. W opinii Rady Gubernatorów działania te spowodowały i nadal stanowią poważne oraz bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa jądrowego i ochrony fizycznej tych obiektów oraz bezpieczeństwa ich personelu eksploatacyjnego. Tego rodzaju sytuacja znacznie zwiększa ryzyko wypadku lub incydentu jądrowego, zagrażającego ludności Ukrainy, państw sąsiadujących i społeczności międzynarodowej.

Rada wyraża dalsze poważne zaniepokojenie faktem, że agresja Federacji Rosyjskiej utrudnia Agencji pełne i bezpieczne prowadzenie działań w zakresie weryfikacji zabezpieczeń w ukraińskich obiektach jądrowych, w granicach terytorium Ukrainy uznanych międzynarodowo. Działania te Agencja wykonuje zgodnie z Traktatem o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, ukraińskim porozumieniem o zabezpieczeniach oraz Statutem MAEA.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]