REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Byli klienci firmy Novatek Green Energy nie muszą podpisywać dodatkowych umów

  • 30 kwietnia 2022 10:12
  • : : autor: AMC
Reklama

PGNiG Obrót Detaliczny informuje, że dotychczasowi klienci firmy Novatek Green Energy nie muszą podpisywać dodatkowych umów z PGNiG Obrót Detaliczny. Klienci będą mieli zapewnioną sprzedaż paliwa gazowego. 

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne, w ich imieniu umowę rezerwową albo umowę sprzedaży z urzędu podpiszą PGNiG Obrót Detaliczny, jako sprzedawca gazu, z operatorem sieci, czyli PSG. O fakcie zawarcia takiej umowy PGNiG Obrót Detaliczny poinformuje każdego klienta w terminie 30 dni od jej podpisania.

Zasady rozliczeń są następujące. Odbiorcy gazu w gospodarstwach domowych oraz inni odbiorcy uprawnieni do ochrony taryfowej rozliczani będą wg taryfy PGNiG Obrót Detaliczny, zatwierdzonej przez Prezesa URE. Odbiorcy uprawnieni do ochrony taryfowej, w myśl ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu, która weszła w życie 29 stycznia 2022 roku, powinni złożyć oświadczenie o objęcie ochroną taryfową.

Z kolei klienci biznesowi rozliczani będą wg Cennika zatwierdzonego przez zarząd spółki.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]