REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Emisja nowych akcji Enei zakończona sukcesem

  • 30 kwietnia 2022 10:15
  • : : autor: AMC
Reklama

Enea pozyskała ponad 750 mln zł i przydzieliła wszystkie akcje inwestorom. Spółka podpisała blisko 70 umów objęcia łącznie 88 288 515 akcji serii D i finalizuje proces podwyższenia kapitału. Cena emisyjna wyniosła 8,50 zł za każdą akcję serii D - czytamy w komunikacie.

– Dziękujemy inwestorom za zainteresowanie i zaufanie. Objęcie wszystkich oferowanych akcji serii D za łączną kwotę ponad 750 mln zł potwierdza sukces procesu podwyższenia kapitału. Od początku podkreślaliśmy, że środki z emisji będą przeznaczone na inwestycje w obszarze dystrybucji, w tym wsparcie rozwoju OZE i inteligentnych sieci energetycznych, czyli na realizację jednego z kluczowych kierunków Strategii Rozwoju Grupy Enea, która wpisuje się w dynamiczne procesy transformacji energetycznej i wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym Polski. Emisja akcji jest jednym ze źródeł finansowania programu inwestycyjnego Grupy Enea. Zgodnie ze Strategią do 2042 r. chcemy przeznaczyć ponad 68 mld zł na inwestycje, w tym 42,5 mld zł na dystrybucję i 13,8 mld zł na odnawialne źródła energii – podkreślił Paweł Majewski, prezes zarządu Enei.

Skarb Państwa objął akcje o łącznej wartości emisyjnej ok. 422 mln zł, otwarte fundusze emerytalne ponad 246 mln zł, a pozostali inwestorzy ok. 82 mln zł.

– Sprawnie przeprowadzony proces podwyższenia kapitału wzmacnia pozycję Enei jako wiarygodnego podmiotu na rynku kapitałowym z dużym potencjałem rozwojowym, cieszącego się zaufaniem akcjonariuszy, ale również interesującego z perspektywy inwestorów finansowych. Mamy sprecyzowane cele strategiczne, a pozyskane środki będą wspierać realizację ambitnych planów inwestycyjnych – powiedział Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Celem podwyższenia kapitału zakładowego było pozyskanie środków na inwestycje wspierające rozwój sieci dystrybucyjnej dla pełnego zabezpieczenia zapotrzebowania odbiorców na moc i energię elektryczną. Kluczowe znaczenie ma zwiększenie potencjału sieci do przyłączania nowych podmiotów, szczególnie w związku z dynamicznym rozwojem OZE i generacji rozproszonej. Wśród zakładanych celów programu inwestycyjnego w obszarze dystrybucji znajduje się również poprawa wskaźników SAIDI i SAIFI oraz ograniczenie strat sieciowych.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]