REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Regulator uczy konsumentów, bo oszuści nie śpią

  • 3 sierpnia 2022 10:51
  • Opracowała: AMC
Reklama

Na zmianę sprzedawcy energii elektrycznej zdecydowało się do tej pory 957 tys. klientów. Wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe, dlatego zarówno przy dokonywaniu zmian, jak i przedłużaniu dotychczasowych umów należy być uważnym - ostrzega Urząd Regulacji Energetyki.

URE podkreśla, że prawo do zmiany sprzedawcy jest jednym z podstawowych praw konsumenta, a zarazem ważnym elementem wzmacniania konkurencji na rynku. Jednak wraz z rosnącą liczbą sprzedawców i ofert, pojawiają się podmioty, które stosują nieuczciwe praktyki rynkowe. Dlatego urząd przypomina o konieczności uważnego i dokładnego zapoznania się z ofertą i umową, zanim złożymy swój podpis pod dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę. I to nawet w sytuacji, kiedy przedłużamy umowę z dotychczasowym sprzedawcą prądu.

Oprócz ceny za energię elektryczną, należy zwracać uwagę na wysokość opłat stałych, np. opłaty handlowe oraz m.in. na następujące kwestie: czy oprócz prądu oferta zawiera dodatkowe usługi i związane z tym opłaty, na jaki okres zawierany jest kontrakt, czy jest automatycznie przedłużany, jakie są warunki wypowiedzenia, na jakich zasadach będzie odbywać się rozliczenie po upływie okresu obowiązywania oferty.

Nie wahaj się zapytać sprzedawcy o takie kwestie jak: wysokość opłat stałych (np. opłaty handlowej), dodatkowe opłaty czy inne płatne usługi (np. dodatkowe ubezpieczenie) i kary umowne. Te pozycje wpłyną na wysokość Twojego rachunku!

Należy również pamiętać, że od każdej umowy zawartej na odległość można odstąpić. Konsument ma na to 14 dni od dnia jej zawarcia i może to zrobić bez podawania przyczyny takiej decyzji.

Strona 1 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]