REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Biogaz i biometan w polskiej transformacji

  • 1 grudnia 2022 16:37
  • Opracowała: AMC
Reklama

Zwiększenie wykorzystania potencjału biogazu i biometanu będzie kluczowe w polskiej transformacji energetyczno-gazowej. Szczególnie w czasie, w którym mierzymy się ze skutkami kryzysu energetycznego wywołanego przez agresję Rosji na Ukrainę. O rozwoju sektora, budowie przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorców w oparciu o nowoczesne, zeroemisyjne technologie rozmawiali uczestnicy konferencji Biogaz i biometan w polskiej transformacji energetyczno-gazowej. W wydarzeniu, które odbyło się 1 grudnia w Warszawie, wziął udział wiceminister klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. OZE, Ireneusz Zyska.

Wiceminister Zyska podkreślił, że działania rządu to konsekwentnie realizowana polityka uniezależniania Polski od dostaw surowców energetycznych z Rosji. Jak zaznaczył, dzięki inwestycjom infrastrukturalnym nie grozi nam brak gazu.

- Lukę po gazie rosyjskim może zastąpić nie tylko surowiec pozyskiwany z dowolnego miejsca na ziemi, dostarczany do gazoportu, czy też rurociągami, ale również biogaz i biometan produkowany w Polsce – wyjaśnił.

Obecnie rozwój sektora biogazu w Polsce jest wspierany poprzez: system aukcyjny, system stałych taryf gwarantowanych (feed-in-tariff, FIT) oraz system dopłat do ceny rynkowej (feed-in premium, FIP). Ich główny atut to stabilność i wysoka przewidywalność finansowania, co ma szczególne znaczenie w kontekście pozyskiwania kapitału na realizację inwestycji oraz sprzyja upowszechnieniu energetyki biogazowej w Polsce. Dalszy rozwój umożliwi nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z 17 września 2021 r. oraz przygotowana nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (UC99).

- Doświadczenie krajów, w których branża biometanu rozwija się najszybciej, wskazują, że ten sektor przynosi gospodarce szereg korzyści. Chcemy zagospodarować potencjał biogazu i biometanu. To wielka szansa na sukces polskiej transformacji energetycznej – zaznaczył wiceminister Zyska.

W Polsce możemy produkować nawet 8 mld m sześciennych biometanu rocznie, co pozwoliłoby pokryć blisko 50% zapotrzebowania Polski na gaz ziemny. Z uwagi na znaczący krajowy potencjał produkcji biogazu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska stało się inicjatorem podpisania 23 listopada 2021 r. Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu. Jego celem jest wspieranie rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce poprzez m.in. podejmowanie działań na rzecz rozwoju rynku i powszechnego zastosowania biogazu i biometanu w gospodarce, a także maksymalizacji tzw. local content, rozumianego jako udział polskich przedsiębiorców i naukowców, z zastosowaniem polskich rozwiązań technologicznych w łańcuchu dostaw na potrzeby budowy i eksploatacji biogazowni i biometanowni.

W ramach Porozumienia aktywnie współpracują przedstawiciele administracji, inwestorów, podmiotów uczestniczących w łańcuchu dostaw dla sektora biogazu i biometanu, instytucji otoczenia biznesu, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych oraz przedstawicieli świata nauki, którym przyświeca idea dynamizacji rozwoju biogazu i biometanu w Polsce. Obecnie stronami porozumienia jest 110 podmiotów.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]