WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Prawie 58 mln zł z NFOŚiGW na ochronę polskich mokradeł

  • 1 grudnia 2022 16:37
  • Opracowała: AMC
Reklama

Odtworzenie oraz zachowanie obszarów bagiennych, torfowisk i terenów podmokłych na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury” to tytuł strategicznego projektu LIFE, który Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wesprze kwotą blisko 58 mln złotych. Wnioskodawcą jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, natomiast współbeneficjentami: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Całkowity budżet tego największego – jak dotychczas projektu LIFE z zakresu czynnej ochrony przyrody to ponad 165 mln złotych.

Umowa w tej sprawie została podpisana 30 listopada br. przez wiceprezesa NFOŚiGW Sławomira Mazurka i dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Janusza Dawidziuka, w obecności m.in.: wiceminister klimatu i środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody, Małgorzaty Golińskiej, oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Andrzeja Szwedy – Lewandowskiego.

- Cały czas dbamy o polskie dziedzictwo przyrodnicze, które jest chronione m.in. w ramach europejskiej sieci Natura 2000, największego w skali światowej systemu ochrony zagrożonych siedlisk i gatunków – mówiła wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska. Torfowiska, oprócz tego że są siedliskami dla szeregu cennych roślin i zwierząt, pełnią wiele ważnych funkcji środowiskowych, takich jak retencja wód opadowych, czy naturalne oczyszczanie wód. To także jedne z najszybciej zanikających ekosystemów naszej strefy klimatycznej - ulegają postępującej degradacji wskutek zmian warunków hydrologicznych, głównie w wyniku przeprowadzonej przed laty niewłaściwej melioracji oraz zmian ich sposobów użytkowania. Dlatego tak ważna jest ich ochrona, czemu ma służyć podpisana dzisiaj umowa – podkreśla minister Golińska.

Wiceprezes NFOŚiGW Sławomir Mazurek dodaje, że warto sięgać po środki na finansowanie przedsięwzięć proekologicznych z programu LIFE.

- W ramach programu można realizować projekty multidyscyplinarne o bardzo szerokim zakresie tematycznym, wykorzystując potencjał współpracy podmiotów o różnych kompetencjach. Oprócz inicjatyw służących ochronie najcenniejszych elementów przyrody, niezwykle istotne jest kontynuowanie działań na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatu oraz poprawy stanu środowiska – LIFE daje taką możliwość wspierając wnioskodawców, a następnie beneficjentów Programu od etapu pomysłu do momentu zakończenia realizacji projektów – uzupełnia prezes Mazurek.

Strona 1 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]