REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Otwarcie nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Białej Podlaskiej

  • 7 grudnia 2022 10:11
  • Opracowała: AMC
Reklama

Ponad 92 tys. mieszkańców Białej Podlaskiej będzie mogło korzystać z nowoczesnego, ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Nastąpiło uroczyste otwarcie tamtejszej – gruntownie przebudowanej i zmodernizowanej – oczyszczalnia ścieków. Obiekt wyposażony jest teraz w centralną przepompownię i efektywny system zarządzania miejską siecią wodociągowo-kanalizacyjną. Inwestycja warta prawie 86 mln zł została zrealizowana dzięki finansowemu wsparciu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Głównym celem wspomnianego projektu było dostosowanie systemu wodno-ściekowego w Białej Podlaskiej (woj. lubelskie) do unijnych wymagań zawartych w Dyrektywie Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, która szczegółowo określa wymogi i zasady ochrony środowiska przed niekorzystnymi skutkami odprowadzania nieczystości w aglomeracjach.  

Beneficjent, którym jest spółka Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN”, w marcu 2018 r. podpisał z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę w sprawie dofinansowania przebudowy i modernizacji tamtejszej oczyszczalni ścieków. Na mocy tego porozumienia NFOŚiGW przekazał przedsiębiorstwu w Białej Podlaskiej ponad 44,1 mln zł dotacji z funduszy Unii Europejskiej oraz 11,3 mln zł pożyczki ze środków krajowych. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł przeszło 85, 8 mln zł.

Za te pieniądze w ciągu ponad czterech lat zrealizowana została duża inwestycja, która umożliwi zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni oraz poprawi  i unowocześni jakość oczyszczania ścieków i funkcjonowanie systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białej Podlaskiej. Zgodnie z projektem, przeprowadzono modernizację i rozbudowę wszystkich trzech bloków oczyszczalni: mechanicznego, biologicznego i gospodarki osadowej. Dodatkowo unowocześnione zostały punkty pomiarowe sieci wodociągowej, zakupiono specjalistyczny sprzęt do wykrywania nieszczelności i zwiększono wykorzystanie wody technologicznej do celów oczyszczania, co przełoży się na ogólną oszczędność wody w przedsiębiorstwie. Ponadto infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna została wyposażona w specjalny system (klasy GIS)  do zarządzania majątkiem sieciowym.

W wyniku przeprowadzenia przebudowy i modernizacji bialskopodlaskiego spółki 92 671 mieszkańców miasta skorzysta z ulepszonego, bardziej ekologicznego sposobu oczyszczania ścieków komunalnych.

 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]