REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Oświadczenie Towarzystwa Obrotu Energią

  • 7 grudnia 2022 10:15
  • Opracowała: AMC
Reklama

W związku z pojawiającymi się licznymi pytaniami do Członków Wspierających TOE, w zakresie sprzedaży energii elektrycznej do samorządów, pragniemy zwrócić uwagę, że samorządy mają ustawowo zapewnioną ciągłość sprzedaży (dostaw) energii elektrycznej- czytamy w oświadczeniu TOE.

- Wszystkie samorządy po złożeniu oświadczeń mają też zagwarantowane ceny maksymalne za energię elektryczną, w wysokości 785 zł za MWh -  bez względu na rodzaj zawartej umowy. Warunkiem skorzystania z ceny maksymalnej od 1 grudnia br. jest złożenie przez samorząd do 30 listopada br. oświadczenia. Jeżeli samorząd złoży oświadczenie w grudniu, cena maksymalna będzie obowiązywała od stycznia 2023 roku. Cena maksymalna w rozliczeniach z samorządem pojawi się zawsze w następnym miesiącu po złożeniu oświadczenia - czytamy.

TOE przypomina, że na podstawie prawa zamówień publicznych jednostki samorządu terytorialnego zobowiązane są do wyboru sprzedawcy energii elektrycznej w tzw. trybie przetargowym. Jeżeli przetarg nie wyłoni sprzedawcy obowiązujące w Polsce rozwiązania systemowe gwarantują wszystkim odbiorcom, że zakończenie umowy z jednym sprzedawcą nie oznacza tzw. utraty ciągłości dostaw energii, w takiej sytuacji energię elektryczną będzie sprzedawał sprzedawca rezerwowy. Umowa sprzedaży rezerwowej lub umowa kompleksowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej jest zawierana na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia zaprzestania sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę.

- Mając na uwadze m.in. wysokie ceny energii obserwowane w ciągu bieżącego roku, spowodowane głównie ograniczeniem dostaw surowców energetycznych z kierunku wschodniego, w dniu 27października 2022 r. Sejm RP przyjął ustawę o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Na podstawie tej ustawy odbiorcami uprawnionymi, w stosunku do których, od dnia 24 lutego 2022 roku stosuje się cenę maksymalną energii elektrycznej wynoszącą 785 zł za MWh, są również jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące na rzecz tych jednostek usługi, w tym samorządowe zakłady budżetowe, samorządowe jednostki budżetowe oraz spółki komunalne, w zakresie w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania zadań zleconych i zadań własnych, w tym usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym. Warto podkreślić, że warunkiem skorzystania z ceny maksymalnej jest złożenie przez samorząd oświadczenia o spełnieniu warunków do uznania za odbiorcę uprawnionego oraz wskazanie szacunkowej ilości zużywanej energii elektrycznej na potrzeby innych podmiotów uprawnionych. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego - czytamy.

TOE przypomina, że niezależnie od sprzedawcy oraz od formy umowy na sprzedaż energii, samorządy, które złożyły oświadczenia do 30 listopada br. mogą skorzystać z ceny maksymalnej na energię elektryczną w wysokości 785 za MWh od 1 grudnia br., natomiast samorządy, które złożą oświadczenia do 31 grudnia br. będą mogły skorzystać z cen maksymalnych od 1 stycznia 2023 roku.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]