REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Inwestycja redukująca ilość odpadów na składowiskach

  • 27 grudnia 2022 09:24
  • Opracowała: AMC
Reklama

Blisko 87 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW pozwoli wybudować w Kraśniku zakład odzysku energii z procesu - termicznego przekształcania frakcji energetycznych odpadów komunalnych. Efektem przedsięwzięcia będzie ograniczenie masy odpadów kierowanych na wysypiska o ponad 18 tys. ton/rok a dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji dzięki nowo wybudowanej infrastrukturze sięgnie 7,16 MW - czytamy w komunikacie.

Inwestycja ma zostać zrealizowana do końca 2026 r. i będzie uzupełnieniem infrastruktury zagospodarowania odpadów komunalnych w regionie o konieczny element termicznego zagospodarowania frakcji palnej/resztkowej.

Obecnie odpady komunalne z Kraśnika i okolicznych gmin trafiają do przetwarzania w lokalnym Zakładzie Zagospodarowania Odpadów, który przystosowany jest  na stałe do zagospodarowywania frakcji ulegającej biodegradacji, jak też do wydzielania frakcji palnej, nie jest jednak wyposażony w infrastrukturę jej termicznego przekształcania.

Głównym celem projektu będzie budowa infrastruktury energetycznej pozwalającej odpowiednio zagospodarować nie nadającą się do recyklingu frakcję palną odpadów komunalnych - powstających w wyniku procesów mechanicznego i mechaniczno-biologicznego przetwarzania w ZZO w Kraśniku, ZZO Bełżycach, czy ZZO KOM-EKO w Lublinie.

Wytworzona energia elektryczna po pokryciu potrzeb własnych Zakładu będzie eksportowana do sieci elektroenergetycznej, natomiast uzyskane ciepło zasili publiczną sieć ciepłowniczą. Całkowity koszt inwestycji beneficjenta sięgnie ok. 126 mln zł.

Umowa o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami, Cz. 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne” została podpisana w Warszawie przez wiceprezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  Dominika Bąka oraz prezesa zarządu EKO Energia Kraśnik. Marcina Benbenka i członka zarządu Wojciecha Wojtaszka.

 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]