WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Niemcy korygują swój scenariusz energetyczny. Obecne cele są nierealne

  • 8 kwietnia 2020 13:26
  • : : autor: PARA
Reklama

Do 2030 r. Niemcom może brakować 100 TWh energii. Będzie to wynikało z rosnącego zapotrzebowania na energię dla samochodów, czy choćby coraz popularniejszych pomp ciepła. Bundesverband Erneuerbare Energie - Federalne Stowarzyszenie Energii Odnawialnej zmienia scenariusz rozwoju niemieckiej energetyki. 

Niemieckie zużycie energii elektrycznej spadło w ciągu jednego miesiąca o niemal 10 proc. Jednak to zjawisko chwilowe, wynikające m.in. z zamknięcia, lub ograniczenia pracy niektórych zakładów produkcyjnych. Na tle zmian zużycia energii elektrycznej i wahań gospodarczych spowodowanych kryzysem Federalne Stowarzyszenie Energii Odnawialnej uzupełniło swój scenariusz rozwoju energetyki do 2030 r. BEE wskazuje, jak obecny rozwój energii odnawialnej wpłynie na ochronę klimatu do 2030 r. W nowym scenariuszu cele ekspansji OZE wyznaczone przez rząd federalny zostały porównane z wymaganymi wielkościami wzrostu.

- W wyniku kryzysu w Niemczech spada zużycie energii w przemyśle i emisje gazów cieplarnianych. Jednak te krótkoterminowe efekty nie powinny ukrywać faktu, że zapotrzebowanie na energię znacznie wzrośnie w perspektywie średnio- i długoterminowej - powiedziała dr Simone Peter, prezes Niemieckiego Stowarzyszenia Energii Odnawialnej (BEE). - Aby z jednej strony pozostać konkurencyjnym, a z drugiej strony zrealizować cele klimatyczne, przedsiębiorstwa przemysłowe, sektor zaopatrzenia w ciepło i transport muszą zostać zmodernizowane w sposób przyjazny dla klimatu. Należy też promować łączenie sektorów. 

- Zgodnie z całą wiedzą specjalistyczną w przyszłości będziemy potrzebować znacznie więcej energii elektrycznej, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na przyjazne dla klimatu pompy ciepła, elektromobilność i czy zasilanie elektroniki. Energia odnawialna jest niezbędna dla zrównoważonego i odpornego systemu energetycznego, niezbędna w całej swojej mocy i różnorodności, w przeciwnym razie w 2030 r. powstanie ogromna zielona przepaść elektryczna w wysokości 100 TWh. Zamiast musieć czekać na pilne decyzje dotyczące transformacji energetyki, rząd federalny musi szybko usunąć istniejące bariery i przedstawić długo spóźnioną mapę drogową dotyczącą rozwoju odnawialnych źródeł energii do 2030 r. - dodała Simone Peter.

Według obliczeń BEE, do osiągnięcia 65 procentowego udziału odnawialnych źródeł energii w sektorze energii elektrycznej potrzeba 481 TWh energii elektrycznej z OZE. Udział OZE w niemieckim miksie energetycznym wynika z uzgodnień umowy koalicyjnej. W tym celu konieczna jest instalacja roczna 4700 MW energii wiatrowej na lądzie, 2000 MW na morzu, 10 tys. MW w farmach fotowoltaicznych, 600 MW energii ze źródeł bio, 50 MW energii wodorowej i 50 MW energii geotermalnej. Natomiast w mniej ambitnym programie ochrony klimatu do 2030 r. rząd niemiecki określa ilość energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 2030 r. między 372 a 382 TWh - o około 100 TWh mniej niż sugeruje BEE. Oznaczałoby to, że rządowa prognoza zużycia energii waha się pomiędzy 572 do 587 TWh. Wyliczenie opiera się jednak na dotychczasowym zużyciu energii i nie bierze pod uwagę zmian, jakie może wywołać kryzys.

Strona 1 z 1
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]