WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Polskie organizacje OZE apelują o zmianę przepisów o odległości

  • 9 kwietnia 2020 10:58
  • Autor: PARA
Reklama

Trzy organizacje branżowe OZE Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej i Polska Izby Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej zaapelowały o uwolnienie potencjału rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie. Dziś blokuje go tzw. kryterium odległościowe 10 h, które hamuje rozwój nowych projektów wiatrowych na lądzie.

- W związku z sytuacją kryzysową wywołaną epidemią oraz jej obserwowanymi i przewidywanymi konsekwencjami dla globalnych procesów gospodarczych i wpływu na polską gospodarkę, chcielibyśmy zwrócić uwagę na szczególny potencjał sektora lądowej energetyki wiatrowej, który w warunkach polskich dysponuje potencjałem do stymulowania działalności inwestycyjnej podejmowanej w okresie nadchodzącego spowolnienia gospodarczego - czytamy w liście.

Sygnatariusze zwracają uwagę, że energetyka wiatrowa posiada wszelkie predyspozycje, by na nowo uruchomić konkurencyjny przemysł i wzmocnić polską gospodarkę po spowolnieniu w wyniku pandemii. Jej atuty to konkurencyjność cenową wobec innych technologii wytwarzania, najwyższy udział krajowych dostawców w międzynarodowym łańcuchu dostaw, możliwość zdalnego zarządzania pracą elektrowni wiatrowych czy większą odporność na zawirowania koniunktury.

- Nowe inwestycje w farmy wiatrowe na lądzie wygenerowałyby tak cenne w okresie spowolnienia gospodarczego nowe miejsca pracy i stymulowały rozwój krajowego łańcucha dostawców i podwykonawców, stanowiąc czynnik pobudzający gospodarkę. Ważnym czynnikiem wspierającym lokalne społeczności są również wpływy z podatku od nieruchomości od farm wiatrowych, stanowiące znaczącą pozycję w budżetach samorządów. Ponadto, farmy wiatrowe są najbardziej wydajną technologią, która umożliwi redukcję emisji i spełnienie przez Polskę europejskich celów klimatycznych - zauważają przedstawiciele branży OZE. 
 
Realizowane w wyniku aukcji przeprowadzonych w 2018 r. i 2019 r. inwestycje wiatrowe na lądzie o łącznej mocy ok 3,2 GW w nowe moce wiatrowe już wspierają gospodarkę zapewniając 8-10 tys. bezpośrednich miejsc pracy i kolejne 4 tys. etatów w sektorach powiązanych. Zapewniają też strumień gotówki z tytułu podatków płaconych przez przedsiębiorców.

Przyrost o dodatkowe 12-14 GW mocy na lądzie oznaczałby inwestycje rzędu ok. 70-80 mld zł i stworzenie wokół sektora 42 tys. miejsc pracy, z czego ok. 11 tys. w firmach bezpośrednio współpracujących z branżą. Takie inwestycje będą silnym bodźcem rozwoju w czasie zbliżającej się recesji gospodarczej. Dadzą też Polsce lepszy punkt wyjścia do realizacji programu budowy farm wiatrowych na Bałtyku.

Po zwalczeniu koronawirusa kluczem do odbudowy gospodarki będzie dostęp do taniej energii dostarczanej do zakładów ruszających po kilkutygodniowym zastoju lub ograniczeniu produkcji.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]