REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Energetyczny gigant przedstawia wyniki

  • 13 maja 2020 18:20
  • : : autor: AMC
Reklama

W analizowanym okresie jednostki wytwórcze Grupy wyprodukowały łącznie 3,21 TWh energii elektrycznej, o 16 proc. mniej niż w pierwszym kwartale 2019 r. (3,82 TWh). Niższy wolumen produkcji wynikał z prac remontowych bloków klasy 200 MW prowadzonych w związku z ich dostosowaniem do wymogów tzw. konkluzji BAT oraz przyjętej przez Tauron strategii handlowej uwzględniającej warunki rynkowe. Produkcja energii z jednostek biomasowych wyniosła 0,11 TWh, tj. o 19 proc. więcej wobec ubiegłego roku (0,09 TWh).

W pierwszym kwartale 2020 r. segment Odnawialne Źródła Energii obejmujący wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i farmach wiatrowych wyprodukował 0,46 TWh energii elektrycznej, tj. o 57 proc. więcej w stosunku do ubiegłego roku (0,29 TWh). Wzrost ten wynikał z nabycia, we wrześniu 2019 r., pięciu farm wiatrowych o mocy 180 MW oraz korzystnych warunków wietrznych.

Produkcja ciepła wzrosła w ujęciu rocznym o 4 proc. do poziomu 4,96 PJ, natomiast jego sprzedaż ukształtowała się na poziomie 6,3 PJ, czyli o 7 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Zmiana ta wynikała z wyższych temperatur zewnętrznych i w konsekwencji niższego zapotrzebowania odbiorców.

W pierwszym kwartale 2020 r. 54 proc. zapotrzebowania spółek segmentu Wytwarzanie konwencjonalne na węgiel zostało zaspokojone surowcem pochodzącym z zakładów górniczych Grupy Tauron.

W pierwszym kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży Grupy Tauron były o 3 proc. wyższe r/r i wyniosły 5,5 mld zł. Na wzrost przychodów pozytywnie wpłynęły wyższe stawki usług dystrybucyjnych, wyższa produkcja energii elektrycznej zrealizowana przez farmy wiatrowe oraz wzrost wolumenu sprzedaży gazu.

Strona 2 z 3
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]