REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Czy europejska strategia wstrzyma rozwój OZE?

  • 22 maja 2020 09:48
  • Autor: PARA
Reklama

Komisja Europejska przedstawiła strategię UE na rzecz różnorodności biologicznej. Strategia ma na celu przywrócenie różnorodności biologicznej i ekosystemów oraz złagodzenie negatywnych skutków zmian klimatu dla środowiska. Uznaje znaczenie energii odnawialnych w osiąganiu tych celów.

W strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej proponuje się prawnie wiążące cele i wymagania UE w zakresie odbudowy przyrody w krajowych planach odbudowy różnorodności biologicznej. Zgodnie z przyjętą strategią 30 proc. powierzchni UE i 30 proc. mórz i oceanów UE należy objąć ochroną. Co najmniej jedna trzecia z nich - obszary o bardzo wysokiej wartości różnorodności biologicznej - powinna stać się obszarem ściśle chronionym. Strategia przewiduje również posadzenie 3 mld drzew w ciągu 10 lat i ścisłe monitorowanie ostatnich pozostałych pierwotnych lasów w UE. Unijne ramy prawne dotyczące przywracania zdrowych ekosystemów, a także plan działania na rzecz ochrony ekosystemów morskich i zachowania zasobów rybnych to inne ważne elementy tego programu.

- Transformacja europejskiego systemu energetycznego i opracowanie solidnej strategii bioróżnorodności idą w parze. Dobrze, że nowa strategia UE na rzecz różnorodności biologicznej to uznaje. Zmiana klimatu zagraża istnieniu ekosystemów i przetrwaniu gatunków na całym świecie. Energia odnawialna jest najlepszym i najważniejszym instrumentem łagodzenia zmian klimatu. Zintegrowana strategia różnorodności biologicznej wymaga szybszego przejścia na energię odnawialną. A energia wiatrowa ma kluczowe znaczenie - mówi Giles Dickson, CEO WindEurope.

Unijny cel Zielonego Ładu dotyczący neutralności klimatu w Europie wymaga zainstalowania 1200 GW energii wiatrowej do 2050 r. - do 750 GW lądowego wiatru i 450 GW morskiego wiatru. Innymi słowy: Europa musi zwiększyć swój potencjał energii wiatrowej pięciokrotnie.

- Nowa strategia różnorodności biologicznej zwiększy liczbę obszarów chronionych w Europie, a wśród nich liczbę obszarów wysoce chronionych. Ważne jest, aby mogło się to zdarzyć bez tworzenia nowych ograniczeń w ekspansji energii wiatrowej, które mogłyby zagrozić zdolności Europy do realizacji Zielonego Porozumienia. Komisja musi nadal zezwalać państwom członkowskim na rozmieszczanie farm wiatrowych na obszarach Natura 2000 i wokół nich - oraz udzielać jasnych wskazówek dotyczących stosowania dyrektyw siedliskowej i ptasiej - mówi Giles Dickson.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

JADGV
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]