REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Farmy morskie do poprawki

  • 8 lipca 2020 09:13
  • : : autor: AMC
Reklama

Ministerstwo Klimatu przekazało 7 lipca 2020 r. do ponownych uzgodnień międzyresortowych i opiniowania projekt ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych. Celem regulacji jest wykorzystanie potencjału energetyki wiatrowej na Bałtyku oraz rozwój polskich firm tworzących łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej. Uzgodnienia i opiniowanie potrwają 7 dni.

Projekt ustawy został opublikowany 15 stycznia. Został pozytywnie przyjęty przez branżę i inwestorów, którzy planują budowę morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Jednocześnie zgłoszono szereg uwag natury merytorycznej, legislacyjnej i redakcyjnej. 

Możliwe okazało się zwiększenie mocy projektów morskich farm wiatrowych, które zostaną zrealizowane w ramach tzw. I fazy systemu wsparcia – z 4,6 GW do 5,9 GW. Ponadto, w celu zapewniania, że pomoc publiczna będzie udzielana w sposób maksymalnie efektywny wprowadzono dodatkowy mechanizm zabezpieczający. Projektodawca zdecydował się na wprowadzenie obowiązku corocznego rozliczania ujemnego lub dodatniego salda.

Zaktualizowany projekt odpowiada na uwagi zgłoszone w takich obszarach jak m.in.: plany łańcucha dostaw materiałów i usług, wymagania w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji i likwidacji morskich farm wiatrowych oraz przyłączenia morskich farm wiatrowych do sieci elektroenergetycznej.

Po zakończeniu procesu uzgodnień międzyresortowych i opiniowania projekt ustawy zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, a następnie przez Stały Komitet Rady Ministrów.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]