REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Regiony węglowe na Ukrainie skorzystają z polskich doświadczeń

  • 9 października 2020 11:39
  • : : autor: AMC
Reklama

NFOŚiGW oraz Bank Światowy w porozumieniu z Komisją Europejską rozpoczynają współpracę, której celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy regionami górniczymi Polski i Ukrainy, co ma pomóc obu krajom przygotować się w najbliższych latach na transformację energetyczną. Inicjatywa jest częścią międzynarodowego programu, który wspiera kraje w tworzeniu i wdrażaniu przyjaznej społecznie, niskoemisyjnej energetyki.

NFOŚiGW będzie koordynował wizyty studyjne, konferencje i spotkania organizowane w Polsce przez Instytut  Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Główny Instytut Górnictwa. Udział strony ukraińskiej w wymianie wiedzy będzie z kolei zapewniony dzięki środkom Banku Światowego (fundusze powiernicze ESMAP oraz EGPS), we współpracy z Komisją Europejską.

Przedstawiciele ukraińskiego sektora publicznego i prywatnego odbędą spotkania z przedstawicielami polskich miast, między innymi w województwie śląskim, aby rozmawiać o doświadczeniach na temat transformacji i wyzwaniach, z jakimi borykają się poszczególnie regiony górnicze, m.in. związanych z otoczeniem regulacyjnym, organizacyjnym, gospodarczym, społecznym, przestrzennym czy środowiskowym.

- NFOŚiGW od 31 lat z powodzeniem promuje i finansuje działania na rzecz proekologicznych zmian w Polsce, w tym m.in. projekty na rzecz poprawy perspektyw gospodarczych regionów zdominowanych przez górnictwo. Mamy więc skąd czerpać doświadczenie na temat procesu sprawiedliwej transformacji. Wiele polskich ośrodków ma w tym obszarze spore sukcesy. Cieszymy się, że to doświadczenie polskich miast i regionów może się przydać naszym ukraińskim partnerom – mówi Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Rząd Ukrainy pracuje obecnie nad planem transformacji dla regionów górniczych, którego celem jest dywersyfikacja lokalnych gospodarek dzięki tworzeniu dobrych warunków do rozwoju nowych branż i powstawania nowych miejsc pracy. Jednocześnie, celem jest zapewnienie równych szans wszystkim mieszkańcom poprzez działania osłonowe dla górników i pracowników sektorów bezpośrednio związanych z przemysłem wydobywczym.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]