REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Zaraczają rzeki Mazowsza i Lubelszczyzny

  • 5 listopada 2020 14:15
  • : : autor: AMC
Reklama

Wody Polskie wprowadziły tysiąc raków do mazowieckich i lubelskich rzek. Sześćset raków szlachetnych zamieszkało w wodach Liwca, Włodawki i Krzemianki, zaś ekosystem Narwi wzbogacił się o czterysta raków błotnych. Wsiedlenia raków zrealizowano dzięki współpracy z instytucjami państwowymi i stroną społeczną.

Akcja zaraczania odbyła się w ramach pilotażowego programu realizowanego przez Wody Polskie w Lublinie we współpracy z WFOŚiGW. Pracownicy Wód Polskich wprowadzili 300 sztuk młodych i dorosłych osobników raka szlachetnego do rzeki Liwiec w województwie mazowieckim oraz 300 sztuk do rzek Włodawka i Krzemianka w województwie lubelskim.

- Rzeki zostały wybrane na podstawie przeprowadzonej przed rozpoczęciem realizacji projektu ekspertyzy przyrodniczej i hydro-morfologicznej rzek z obszaru lubelskiego RZGW. Wsiedlenie rodzimego gatunku raka przyczyni się do utrzymania i zwiększenia bioróżnorodności gatunkowej wód płynących bardzo cennych przyrodniczo rzek Polesia Lubelskiego i Podlasia Południowego - informują Wody Polskie.

Biuro prasowe spółki informuje, że raki pochodzące z wylęgarni specjalizującej się w rozrodzie raka szlachetnego, zostały dostarczone we właściwych warunkach spełniających wymagania behawioralne gatunku. W ramach zadań logistycznych wyselekcjonowane osobniki były pozyskiwane, transportowane i wprowadzane do wytypowanych siedlisk z wykorzystaniem ściśle określonych zasad zawartych w metodyce reintrodukcji gatunku tj. ponownego wprowadzenia na stary obszar bytowania danego, określonego gatunku.

- Transport odbywał się w zamkniętych styropianowych pojemnikach z kanałami/dziurami powietrznymi. Dno pojemników wyścielone było materiałem o fakturze jednolitej i nasycone wodą. W celu zachowania odpowiedniej temperatury na czas transportu i przechowania raków brzegi pojemników obłożono lodem. Dodatkowo włożono do pojemników roślinność w postaci ramienic (Chara sp.) co dało im miejsce kryjówki i tym samym zmniejszyło stres behawioralny. Bezpośrednie wprowadzenie do siedliska odbyło się na określonych warunkach mających na celu zachowanie zdrowotności i kondycji wszystkich osobników - informują Wody Polskie.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]