WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

KE wsparła projekt rozwoju europejskiej infrastruktury sieci energetycznej

  • 3 grudnia 2020 13:46
  • Autor: AMC
Reklama

Energa Operator, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, bierze udział w międzynarodowym projekcie testowania usługi elastyczności sieci. Komisja Europejska przeznaczyła 22 mln euro na dofinansowanie projektu OneNet (ang. One Network for Europe), którego celem jest stworzenie wspólnych dla Europy rozwiązań dla rynku energii - poinformowała spółka.

Sieć energetyczna przechodzi transformację – od w pełni scentralizowanego do wysoce zdecentralizowanego systemu. Przyłączanie do sieci coraz większej liczby źródeł wytwórczych o rozproszonym charakterze i nierównomiernym poziomie działania powoduje konieczność jej uelastyczniania, tak aby umożliwić przyłączonym podmiotom wymianę energii zgodnie z ich potrzebami.

Operatorzy systemów muszą dostosować się do tego nowo powstającego środowiska, zmieniając swój obecny model działania. Będzie on wymagał umiejętności szybkiego dostosowania pracy infrastruktury do panujących warunków, a także koordynacji współpracy zarówno z odbiorcami, jak i licznymi wytwórcami energii.

Z tego powodu dwa główne stowarzyszenia operatorów systemów w Europie, ENTSO-E i E.DSO, w oparciu o zaangażowanie swoich członków,  zainicjowały proces utworzenia unikalnego konsorcjum na rzecz projektu OneNet.

Rozwiązania wypracowane w ramach OneNet pozwolą Operatorom Systemów Przesyłowych, Operatorom Systemów Dystrybucyjnych, agregatorom, wytwórcom energii, a także jej konsumentom na współdziałanie w celu optymalizacji pracy systemu energetycznego przy wykorzystaniu mechanizmów rynkowych.

Projekt ma na celu opracowanie i sprawdzenie w praktyce kluczowych narzędzi, które umożliwią wspólne podejście do zagadnienia elastyczności sieci energetycznych na skalę Europy. Jest to istotne m.in. z punktu widzenia rosnącej roli OZE.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

CSYJE
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]