REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Ekopilotaż termomodernizacji za 10 milionów

  • 21 grudnia 2020 08:10
  • : : autor: AMC
Reklama

Podpisane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polski Fundusz Rozwoju porozumienie umożliwi wdrażanie w Polsce modelu przedsiębiorstwa usług energetycznych (Energy Service Company, ESCO). Pilotaż z budżetem 10 mln zł na termomodernizację budynków będzie znany w ciągu trzech miesięcy. To wsparcie, z którego skorzystają wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i jednostki samorządu terytorialnego.

- Sektor budownictwa wielorodzinnego ma wciąż ogromny potencjał oszczędności energii, ale dla uwolnienia tego potencjału potrzebna jest mobilizacja środków publicznych, jak i prywatnych. Model inwestycji z udziałem ESCO to bardzo dobre narzędzie prowadzące nas do realizacji tego celu – powiedział podczas uroczystości Minister Środowiska i Klimatu, Michał Kurtyka.

Inwestycje realizowane w modelu ESCO otwierają przed właścicielami budynku możliwość przeprowadzenia jego termomodernizacji (a przez to zmniejszenia zużycia energii) dzięki wkładowi finansowemu przedsiębiorstwa usług energetycznych ESCO. Po weryfikacji osiągnięcia zakładanych oszczędności, przedsiębiorstwo ESCO odsprzedaje swoje wierzytelności wobec właścicieli budynku. W ten sposób zdolności finansowe przedsiębiorstwa ESCO zostają uwolnione, umożliwiając ich zaangażowanie w kolejne projekty.

Prezes PFR: - Dzisiejsze wydarzenie to istotny krok dla wypracowania kompleksowej odpowiedzi na wyzwania, z jakimi mierzy się Polska, a dla PFR ważny etap w zazielenianiu naszej oferty.

- Dzięki podpisaniu dzisiejszego porozumienia pozwalamy polskim przedsiębiorstwom rosnąć bez obawy, że ugną się pod ciężarem własnych sukcesów – powiedział prezes NFOŚiGW, prof. Maciej Chorowski.

Wiceprezes Artur Lorkowski podziękował Komisji Europejskiej za wypracowanie założeń systemu w ramach FinEErgoDom: - Dzisiejszym porozumieniem nadajemy wartość oszczędnościom, ponieważ  pokazujemy, że dzisiejsze inwestycje mogą być spłacone z przyszłych oszczędności.

Na pierwszy pilotażowy etap programu w 2021 r. NFOŚiGW przeznaczy 10 mln zł oferując wspólnotom, spółdzielniom mieszkaniowym i jednostkom samorządu terytorialnego wkład własny do projektu termomodernizacyjnego i pokrycie kosztów doradztwa energetycznego. Współpraca z Polskim Funduszem Rozwoju, który zapewni skup wierzytelności przedsiębiorstw ESCO, stanowi kluczowy element inwestycji realizowanych w tym modelu.

Na bazie zdobytych doświadczeń resort planuje rozszerzać program – zwiększając pulę środków jak i katalog termomodernizowanych budynków w formule Renowacji z gwarancją oszczędności, za pośrednictwem której chce stymulować rynek zielonych produktów i usług w Polsce.

Realizując program wsparcia inwestycji w modelu ESCO Narodowy Fundusz wykorzysta doświadczenia z realizowanego od 2019 r. projektu FinEERGo-Dom, wspieranego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020, którego celem jest wspieranie innowacji w UE.

Projekt FinEERGo-Dom, w którym poza polskimi ekspertami udział biorą także reprezentanci Austrii, Łotwy, Bułgarii, Rumunii i Słowacji, zakłada wdrożenie w tych państwach modelu przedsiębiorstwa usług energetycznych ESCO.

 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]