WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Wysokosprawna kogeneracja w nowosądeckim MPEC

  • 7 stycznia 2021 09:12
  • Autor: AMC
Reklama

Unijna dotacja w wysokości ponad  9,4 mln zł wesprze Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu w budowie źródła gazowego produkującego energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu. Źródłem dofinansowania jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

MPEC w Nowym Sączu jest operatorem systemu sieciowego, w którego skład wchodzą źródła energii oraz sieć cieplna (licząca obecnie ok. 50 km). Produkowane przez zakład ciepło przekazywane jest zarówno do użytkowników indywidualnych – mieszkańców miasta, jak i instytucji publicznych oraz firm - czytamy w komunikacie prasowym.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie kotła gazowego do produkcji energii cieplnej wraz z trzema silnikami do wytwarzania energii elektrycznej (po 2 MWe każdy). Wielkość instalacji kogeneracyjnej została dobrana tak, aby zaspokoić całoroczne zapotrzebowanie na ciepło w Nowym Sączu.

Nowoczesny układ wysokosprawnej kogeneracji, zasilany gazem ziemnym, pozwoli wyprodukować 5,85 MW energii cieplnej i 6 MW energii elektrycznej rocznie. Całkowita sprawność układu to ok. 82 proc., przy współczynniku skojarzenia 41,55 proc.

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o ok. 31 496 ton CO2/rok oraz zmniejszy się zużycie energii pierwotnej o 171 375 GJ/rok. Ograniczenie wykorzystania węgla kamiennego – jako paliwa do produkcji energii – będzie sprzyjać redukcji emisji zanieczyszczeń do atmosfery - czytamy.

Umowa dofinansowania budowy układu wysokosprawnej kogeneracji została podpisana w Warszawie 29 grudnia 2020 r. przez wiceprezesa NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz prezesa Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej  w Nowym Sączu Pawła Kupczaka. Całkowity koszt inwestycji wyniesie niemal 27 mln zł, a jej zakończenie planowane jest w II kwartale 2023 r.

To już trzecia umowa tego beneficjenta zawarta przez NFOŚiGW w ramach I osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

VEAKB
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]