WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Środki europejskie pomogą zrekultywować zdewastowany teren w Policach

  • 13 maja 2021 12:11
  • Autor: AMC
Reklama

15,3 mln zł dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, przekazane przez NFOŚiGW, pozwoli m.in. na usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Kamiennej w Policach, zagrażających zdrowiu mieszkańców. Całkowity koszt projektu Powiatu Polickiego to ponad 18 mln zł.

NFOŚiGW informuje, że celem działania jest przede wszystkim usunięcie i zagospodarowanie niewłaściwie składowanych odpadów, które są zagrożeniem dla ludzi i środowiska naturalnego oraz przywrócenie wartości użytkowych zanieczyszczonemu terenowi. Usunięcie dziesiątek tysięcy ton, po części niebezpiecznych odpadów i rekultywacja wraz z remediacją zanieczyszczonego terenu pozwolą stworzyć w Policach nową, ogólnodostępną zieloną przestrzeń.

- Jak ważna jest czysta i bezpieczna okolica, w której mieszkamy - wie każdy. Z satysfakcją przekazujemy kolejny grant ze środków Funduszu Spójności na przedsięwzięcie, które już za dwa lata bezpośrednio poprawi komfort życia mieszkańców Polic. Co warto podkreślić, będzie to miało miejsce w terenie zabudowanym – zaznacza rolę projektu prof. Maciej Chorowski, prezes NFOŚiGW.

- Przywracanie zielonej tkanki miastom to jeden z priorytetów NFOŚiGW. Dzisiejsza umowa wpisuje się w szereg działań, które podejmujemy wspólnie z partnerami, budując dobry klimat dla zrównoważonego rozwoju miast i regionów – dodaje Chorowski.  

W pierwszej kolejności z ogólnej masy śmieci wysortowane zostaną surowce wtórne, w celu ich recyklingu lub odzysku (w tym produkcji paliwa alternatywnego). W ramach drugiego etapu nastąpi przetworzenie pozostałej masy, zawierającej głównie zmieszane odpady budowlane (m.in. ziemię i kamienie) na kruszywa przydatne do wykorzystania np. przy rekultywacji terenów zdegradowanych, na podbudowy drogowe, itp. Po usunięciu odpadów i oczyszczeniu terenu zaplanowano nasadzenia drzew i krzewów. Prace mają zakończyć się w sierpniu 2023 r.

Usunięcie odpadów z ponad czterech hektarów gruntu i jego rekultywacja będzie miała jeszcze inny istotny walor - uzyskamy teren biologicznie czynny - a więc miejsce planowanego, ale i też spontanicznego rozwoju przyrody. Jestem przekonany, że działanie to zwiększy także świadomość ekologiczną mieszkańców na temat zagrożeń płynących z nielegalnego składowania odpadów i roli jaką pełnią zorganizowane tereny zielone – uzupełnia Paweł Mirowski wiceprezes NFOŚiGW.

Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów wyniesie 4,61 ha, a dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu sięgnie 2,59 ha. Blisko 48 tys. ton odpadów poddanych zostanie ostatecznemu procesowi odzysku.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]

Komentarze (0)Napisz komentarz

Napisz swój komentarz

LLDUA
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]