REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Proces uzyskiwania zdolności przyrostowej został zakończony

  • 8 lipca 2021 09:00
  • : : autor: AMC
Reklama

Operatorzy systemów przesyłowych Polski (GAZ-SYSTEM) i Czech (NET4GAS) informują, że w aukcji przepustowości przyrostowych dla granicy pomiędzy obszarami rynkowymi Polska - Czechy, która odbyła się w dniu 5 lipca 2021 r., obaj OSP udostępnili wspólny poziom przepustowości przyrostowej oferowanej jako powiązana w punkcie połączenia międzysystemowego Cieszyn/Český Těšín - czytamy w komunikacie prasowym.

Żaden uczestnik rynku nie zarezerwował zdolności przyrostowej w ww. aukcji rocznej, w związku z czym test ekonomiczny zakończył się wynikiem negatywnym po obu stronach granicy polsko-czeskiej.

Zgodnie z art. 22 ust. 3 NC CAM w przypadku, gdy żaden poziom oferty nie skutkuje pozytywnym wynikiem testu ekonomicznego, dany proces uzyskiwania zdolności przyrostowej zostaje zakończony.

- Procedura została przeprowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2017/459 z dnia 16 marca 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 984/2013 (NC CAM) oraz na podstawie wniosków o zatwierdzenie projektu przepustowości przyrostowej zatwierdzonych decyzjami odpowiednich krajowych organów regulacyjnych (dla Polski decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR.WRG.748.9.2020.ABu1 z dnia 29 kwietnia 2021 r. oraz dla Czech decyzja Czeskiego Urzędu Regulacji Energetyki 09654-15/2020-ERU z dnia 5 maja 2021 r.) - czytamy w komunikacie.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]