REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Pogórniczy majątek dla gmin

  • 28 czerwca 2018 10:52
  • : : autor: Jacek Madeja
Reklama

Tylko w 2017 r. Spółka Restrukturyzacji Kopalń przekazała gminom w ramach darowizn grunty o powierzchni 26,9 ha oraz budowle, których łączna wartość wynosiła 5,6 mln zł. Pogórnicze tereny trafiły do Sosnowca, Wojkowic, Godowa, Trzebini i Nowej Rudy. W tym roku wartość przekazanego przez SRK majątku będzie jeszcze większa.

Proces darowizny jest dokonywany w trybie art. 23 ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego i jest podstawowym trybem nieodpłatnego przekazania praw do nieruchomości i pozostałych składników majątku SRK na rzecz gmin górniczych.

Zintensyfikowane prace
W tym roku SRK jeszcze bardziej zintensyfikowała prace nad przekazywaniem majątku gminom, a jego wartość tylko w pierwszym kwartale wyniosła 7,2 mln zł. 23 stycznia SRK dokonała darowizny na rzecz Piekar Śląskich – chodzi o grunty o łącznej powierzchni 16,6 ha o łącznej wartości rynkowej wynoszącej 1,3 mln zł. Pod koniec lutego do Rudy Śląskiej trafiło 50 działek gruntu o łącznej powierzchni 2,67 ha zajętych pod drogi, ulice, chodniki i place, a także budynek żłobka przy ul. Piasecznej. Wszystko o wartości 3,1 mln zł. Natomiast 8 marca gmina Miedźna otrzymała 42 działki gruntu o łącznej powierzchni 4,7 ha oraz prawo własności 14 budowli obejmujących rurociągi zasilające w wodę pitną osiedla mieszkaniowe w miejscowości Wola o łącznej wartości rynkowej 2,8 mln zł.

Przez cały czas trwają rozmowy i negocjacje z kolejnymi gminami. W przypadku Czechowic-Dziedzic podpisany został już protokół uzgodnień, który obejmuje przekazanie na rzecz gminy 15 działek gruntu o łącznej powierzchni 1,9 ha, a także linii oświetleniowych z latarniami i linii elektroenergetycznych. Łączna wartość przedmiotu darowizny opiewa na kwotę 1,2 mln zł.

Na ukończeniu są również negocjacje z Katowicami. Chodzi tutaj o przekazanie działki o powierzchni 0,6 ha, zabudowanej obiektami byłego szybu Poniatowski o łącznej wartości rynkowej 1,3 mln zł. Negocjacje z gminą Pszów dotyczą przejęcia nieruchomości poprzemysłowych b. KWK Anna. W tym przypadku podstawowym warunkiem jest zgoda gminy na przejęcie większości terenu poprzemysłowego, obejmującego nieruchomości zabudowane obiektami kompleksu szybów Chrobry placami składowymi, przepompownią, drogami wewnętrznymi, kompleksem budynków szybu Jan (tym razem z wieżą), a także obiektami byłego szybu Ryszard.

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]