REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

FERRUM podpisało umowę kredytową na finansowanie znaczącego kontraktu

  • 17 września 2021 12:27
  • : : autor: AMC
Reklama

Krajowy lider w produkcji rur stalowych do przesyłu mediów podpisał umowę kredytową z Bankiem Polska Kasa Opieki  na finansowanie kontraktu realizowanego na rzecz Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM. Wartość odnawialnego kredytu obrotowego wynosi 95 mln zł - informuje Ferrum.

- Podpisana umowa pozwoli istotnie wykorzystać potencjał biznesowy FERRUM w kontekście realizacji kontraktu OGP GAZ-SYSTEM, mającego strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Przypomnę, że Grupa FERRUM jest ważnym ogniwem w procesie transformacji rodzimej sieci przesyłowej. W 2020 r. sprzedaż Grupy FERRUM do OGP GAZ-SYSTEM przekroczyła 100 mln zł brutto. W tym roku kontynuowaliśmy realizację kontraktów do OGP –GAZ-SYSTEM dla zadań towarzyszących budowie gazociągów Baltic Pipe LOT C oraz Baltic Pipe LOT D. Terminowa realizacja zleceń ugruntowała pozycję FERRUM  jako wiarygodnego partnera w biznesie, co znalazło potwierdzenie w zaufaniu jakim obdarzył nas Bank Pekao. Linia kredytowa wzmocni nie tylko nasz kapitał obrotowy, ale i płynność finansową, co umożliwi FERRUM optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów – wyjaśnia Krzysztof Kasprzycki, prezes FERRUM.

Według wstępnych szacunków w pierwszym półroczu 2021 r. Grupa Kapitałowa FERRUM wypracowała zysk netto na poziomie ok. 9754 tys. zł, wobec 273 tys. zł straty odnotowanej na koniec czerwca ubiegłego roku. Skonsolidowane przychody Grupy FERRUM wyniosły na koniec czerwca br. ok. 343711 tys. zł (wzrost ok. 20 proc. r/r).

Zysk ze sprzedaży (rozumiany jako zysk brutto ze sprzedaży pomniejszony o koszty zarządu oraz koszty sprzedaży) wzrósł (ok. 146 proc. r/r) do ok. 17230 tys. zł, natomiast skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej ukształtował się na poziomie ok. 16191 tys. zł (wzrost ok. 160 proc. r/r).

Szczegółowe informacje na temat ostatecznych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i Grupę Kapitałową FERRUM za I półrocze 2021 r. zostaną przekazane do publicznej wiadomości w ramach rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 r., którego termin publikacji został zaplanowany 30 września 2021 r.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]