WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Nowe taryfy prezesa URE będą obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.

  • 21 grudnia 2021 14:15
  • : : autor: AMC
Reklama

Regulacje unijne prowadzące do stworzenia wspólnego europejskiego rynku energii prowadzą w konsekwencji do przeniesienia wysokich cen z państw zachodniej Europy do Polski.

Rachunek za prąd składa się z części sprzedażowej oraz dystrybucyjnej. Od 1 stycznia 2022 r. zmienia się również stawka opłat za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. Wynika to przede wszystkim ze wzrostu stawek opłaty mocowej, stawki opłaty kogeneracyjnej oraz stawek opłat sieciowych, tj. wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej na pokrycie różnicy bilansowej i kosztów zakupu usług obcych.

Inwestycje w obszarze dystrybucji są szczególnie istotne ze względu na rozwijający się w ostatnich latach tak intensywnie rynek OZE. Sieć elektroenergetyczna, w przypadku zmiany charakteru jej wykorzystania poprzez zainstalowanie dużej ilości rozproszonych źródeł odnawialnych, wymaga modernizacji, która jest procesem długotrwałym i wymaga nakładów. TAURON tylko w tym roku przyłączył już ponad 100 tysięcy mikroinstalacji. Dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego konieczne jest szerokie doinwestowanie rozwoju sieci elektroenergetycznych, a inwestycje te muszą być zrównoważane wraz z powstawaniem nowych źródeł wytwórczych. W innym przypadku cały system elektroenergetyczny nie będzie realizował poprawnie swojej funkcji, ponieważ problemy w działaniu któregokolwiek obszaru odbijają się na całości – wyjaśnia Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja.

Taryfa dystrybucyjna zapewnia uzyskanie przychodów, które umożliwiają pokrycie kosztów funkcjonowania firmy oraz środki na utrzymanie, rozwój i rozbudowę infrastruktury elektroenergetycznej. W ostatnich latach TAURON Dystrybucja przeznacza na ten cel nawet 2 mld rocznie.

Kluczowe kierunki inwestycyjne TAURON Dystrybucja to: przyłączanie nowych klientów, modernizacja lub przebudowa majątku o najdłuższym okresie eksploatacji na wszystkich poziomach napięć, zmiana struktury sieci elektroenergetycznej (szczególnie średniego napięcia) w kierunku większego udziału sieci kablowej, dostosowanie sieci do możliwości przyłączanie źródeł OZE, poprawa elastyczności sieci i rozwój sieci w kierunku smart (w tym zabudowa liczników inteligentnych).

Strona 2 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]