REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Przynajmniej jeden punkt ładowania elektryka w każdym budynku

  • 29 grudnia 2021 13:38
  • : : autor: AMC
Reklama

Konieczność instalacji co najmniej jednego punktu ładowania samochodów elektrycznych w nowych lub odnawianych budynkach oraz obowiązek eliminacji przez państwa członkowskie przeszkód utrudniających instalację prywatnych ładowarek przewiduje propozycja nowelizacji Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPDB) przygotowana przez Komisję Europejską. Zdaniem Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA) cele wyznaczone w projekcie powinny być jeszcze bardziej ambitne - informuje PSPA.

Stowarzyszenie przypomina, że w grudniu Komisja Europejska przedstawiła projekt nowelizacji Dyrektywy Parlamentu i Europejskiego i Rady 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Energy performance of buildings directive – EPBD). To uzupełnienie pakietu Fit for 55, którego ramy ogłoszono w lipcu 2021 r. Fit for 55 zakłada m.in. wprowadzenie zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej od 2035 r.

– Projekt rewizji EPDB zakłada m.in., że we wszystkich nowych i odnowionych budynków wyposażonych w więcej niż 3 miejsca parkingowe będzie konieczność zainstalowania co najmniej jednego punktu ładowania pojazdów elektrycznych. W przypadku nowych lub odnawianych budynków biurowych jeden punkt ładowania będzie musiał przypadać na 2 miejsca parkingowe. Poza tym obowiązkiem stanie się instalacja okablowania przygotowawczego dla wszystkich miejsc parkingowych w takim stopniu, aby możliwe było równoczesne korzystanie ze wszystkich przewidzianych punktów ładowania – mówi Maciej Mazur, dyrektor zarządzający PSPA.

Autorzy projektu nowelizacji EPDB proponują również, żeby do 2027 r. w nowych we wszystkich (nowych i istniejących) niemieszkalnych budynkach zapewniających ponad 20 miejsc parkingowych co najmniej jedno na dziesięć miejsc parkingowych zostało wyposażone w punkt ładowania.

W przypadku budynków należących do administracji publicznej co drugie miejsce parkingowe powinno być okablowane, tj. wyposażone w infrastrukturę kanałową umożliwiającą uruchomienie punktu ładowania. Na postawie projektu punkty ładowania wymieniane w Dyrektywie mają być wyposażone m.in. w funkcje ładowania inteligentnego oraz w funkcje ładowania dwukierunkowego (w uzasadnionych przypadkach).

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]