WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

W Krakowie o tym, jak zabezpieczyć skarby naszej ziemi

  • 9 maja 2022 10:27
  • : : autor: AMC
Reklama

Przez dwa dni (10 i 11 maja) w Krakowie odbywać się będzie zorganizowana przez Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Oddział Polityki Mineralnej międzynarodowa Konferencja pt. Zabezpieczenie złóż mineralnych jako podstawa bezpieczeństwa surowców mineralnych.

Patronat nad konferencją sprawują m.in. Jacek Sasin, minister aktywów państwowych oraz Piotr Dziadzio, podsekretarz stanu, Główny Geolog Kraju, pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa. Patronat medialny nad konferencją sprawuje Wydawnictwo Gospodarcze, wydawca Trybuny Górniczej oraz portali nettg.pl i energiapress.pl.

Międzynarodowa Konferencja „Zabezpieczenie złóż mineralnych jako podstawa bezpieczeństwa surowców mineralnych” ma być miejscem spotkania naukowców, badaczy, decydentów, przedstawicieli władz, przedstawicieli podmiotów gospodarczych (w tym spółek górniczych), organizacji pozarządowych i innych interesariuszy związanych z ochroną złóż kopalin, polityką mineralną i polityką użytkowania gruntów. 

Konferencja ta ma na celu promowanie efektywnej współpracy nauki i praktyki w zakresie bezpieczeństwa surowców mineralnych i zabezpieczenia złóż kopalin. Udział w tej konferencji będzie okazją do zaprezentowania i przedyskutowania zarówno aspektów badawczych, jak i praktycznych zastosowań różnych aspektów gospodarowania i zabezpieczania złóż kopalin.

Organizatorzy podkreślają, że konferencja inspirowana jest kluczowym wyzwaniem zapewnienia surowców mineralnych dla zrównoważonego rozwoju dla obecnych i przyszłych pokoleń na poziomie danego kraju czy Europy, a także w kontekście globalnym.

Konferencja obejmie otwierającą sesję plenarną wygłoszoną przez zaproszonych zagranicznych i polskich naukowców i ekspertów, a także trzy inne sesje ustne oraz sesję plakatową.

Planowany zakres konferencji: polityka w zakresie bezpieczeństwa minerałów i minerałów na poziomie UE i na poziomie krajowym; możliwe instrumenty i systemy zabezpieczenia złóż kopalin; metody oceny (waloryzacji) złóż kopalin; licencja społeczna na prowadzenie działalności; działalność wydobywcza i złoża kopalin na obszarach chronionych; złoża kopalin w systemach planowania przestrzennego; najlepsze praktyki zabezpieczania złóż kopalin; edukacja geologiczna podstawą bezpieczeństwa surowcowego.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]