WydarzeniaOpinie
REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Termoremont obiektów Politechniki Łódzkiej

  • 16 sierpnia 2022 14:16
  • Opracowała: AMC
Reklama

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Politechniki Łódzkiej na potrzeby przedszkola i żłobka dla dzieci studentów i pracowników uczelni oraz na potrzeby edukacyjne i naukowe studentów i kadry naukowej uczelni” otrzyma 11,5 mln zł wsparcia z puli środków finansowych I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” - czytamy w komunikacie prasowym.

Projekt, który w całości będzie kosztował 14,1 mln zł, pozwoli poddać termomodernizacji blisko 3 tys. m kw. powierzchni użytkowej budynków uczelni i  równocześnie uzyskać cenne efekty ekologiczne - m.in. redukcję zużycia energii końcowej (o 2 015,96 GJ/rok) oraz spadek emisji gazów cieplarnianych (o 141,59 ton równoważnika C02) w budynkach publicznych.

Wyznaczone główne cele działania to: zwiększenie efektywności energetycznej 2 budynków poprzez ich głęboką przebudowę i modernizację energetyczną oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji i pyłów z pomocą nowych technologii grzewczych, a więc także poprawa stanu środowiska w skali lokalnej (w konsekwencji jakości życia ludzi i zwierząt) oraz klimatu.

W ramach projektu zrealizowane zostaną prace związane z m.in. osuszeniem i izolacją murów budynków, ociepleniem dachów, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianą instalacji elektrycznej i oświetlenia (na energooszczędne). Modernizacji i remontom poddane będą węzły cieplne, przewidziano również wymianę instalacji c.o. i c.w.u. oraz wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciągowej (z odzyskiem ciepła) i klimatyzacji.

Ponadto zaplanowano wytwarzanie czystej energii z OZE z pomocą zamontowanych paneli fotowoltaicznych, oraz funkcjonowanie systemu monitorowania i zarządzania energią. Projekt ma poprawić też bezpieczeństwo użytkowania budynków oraz podnieść poziom ich użyteczności (także dla osób niepełnosprawnych).

Głęboka modernizacja energetyczna i przebudowa budynków użyteczności publicznej wpłynie na poprawę jakości powietrza w Łodzi. Pozytywny wpływ na otoczenie zapewni także likwidacja parkingu przy jednym z budynków i organizacja zielonego placu zabaw z miejscem na ekologiczne uprawy dla dzieci. Przewidziane ciągi komunikacyjne zbudowane będą z nietoksycznych materiałów przepuszczalnych dla wody i powietrza, co pozwoli na utrzymanie w tym miejscu odpowiedniego poziomu wody w gruncie.

Działania termomodernizacyjne mają przynieść oszczędność zapotrzebowania na ciepło w budynkach  - do ok. 76 proc.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]