REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

System wsparcia dla obywateli

  • 7 września 2022 13:46
  • Opracowała: AMC
Reklama

Rząd nikogo nie pozostawia bez wsparcia. W odpowiedzi na obecną sytuację przygotowany został szeroki system wsparcia dla obywateli obejmujący m.in. dodatkowe świadczenia dla seniorów, dodatki osłonowe i energetyczne, a także świadczenia dla przedsiębiorców – wskazywały minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg i minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Jak czytamy w komunikacie w siedzibie MRiPS odbyła się wspólna konferencja z udziałem minister Marleny Maląg i minister Anny Moskwy.

- Dzięki rozsądnej polityce finansowej stać nas na to, aby zapewnić bezpieczeństwo polskim rodzinom, a w szczególności tym osobom, które wymagają dodatkowego wsparcia. Już większość uprawnionych emerytów i rencistów otrzymała dodatkowe, czternaste świadczenie. Niezwłocznie po zakończeniu procesu legislacyjnego rozpoczniemy również realizację specjalnego wsparcia finansowego dla przedsiębiorców znad Odry. Nikogo nie pozostawiamy bez wsparcia – mówiła minister Marlena Maląg.

Rządowa Tarcza Energetyczna
- Rządowa Tarcza Energetyczna jest rzeczywistym wsparciem dla polskich obywateli. Na związaną z wojną w Ukrainie sytuację reagujemy obejmując Polaków realnym wsparciem – jest ono najbardziej kompleksowe ze wszystkich państw europejskich. Dodatek osłonowy oraz dodatek węglowy zostanie uzupełniony o dodatkową pomoc w zakresie dopłat dla innych źródeł ciepła i wsparcie dla odbiorców ciepła sieciowego. Mamy precyzyjne przepisy, to znaczy jeden adres i jeden dodatek. Gminy będą weryfikować wnioski na podstawie innych świadczeń, a termin wypłat środków będzie mógł być wydłużony do 60 dni – powiedziała minister Anna Moskwa.

Minister klimatu i środowiska podkreśliła, że ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wprowadza kompleksowe i najszersze rozwiązania wspierające mieszkańców domów i bloków oraz podmioty realizujące ważne zadania społeczne, tj. m.in.: szpitale, domy dziecka, organizacje, szkoły pozarządowe, noclegownie, OSP, warsztaty terapii zajęciowej i wiele innych.

Przepisy mają na celu ograniczenie wzrostu cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej poprzez wprowadzenie rekompensat do średnich cen wytwarzania ciepła. Polacy, ogrzewający swoje domy m.in. gazem LPG, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku. Z kolei dodatek obejmujący wszystkie rodzaje paliw będzie przysługiwał instytucjom użyteczności publicznej, które nie mają dostępu do sieci gazowej ani ciepłowniczej.

- Dla odbiorców korzystających z ciepła systemowego przewidziane jest wsparcie w rekompensacie od 1100 zł do 3900 zł. Urząd Regulacji Energetyki wydaje decyzję o blokadzie stawki i rekompensacie dla ciepłowni. Ci, którzy nie korzystają z ciepła systemowego, będą mogli składać wnioski w gminach. Dodatek do innych niż węgiel źródeł ciepła wynosić będzie od 500 zł dla gazu LPG do 3000 zł dla peletu – mówiła minister Anna Moskwa.

Szefowa resortu klimatu i środowiska przypomniała, że do 31 października gminy zbierają wnioski o dodatek osłonowy w drugim, jesiennym naborze.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]