REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Rewitalizacja poza metropolią

  • 20 września 2022 14:26
  • Opracowała: AMC
Reklama

Poprawa warunków rozwojowych małych i średnich miast oraz uczynienie z nich miejsc przyjaznych do życia, nauki i pracy jest priorytetem wielu programów i projektów rządowych – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak otwierając konferencję poświęconą rewitalizacji i jakości życia w małych i średnich miastach.

- Kluczem do dobrej rewitalizacji jest umiejętne dostosowanie przedsięwzięcia do lokalnych potrzeb i uwarunkowań – dodała wiceminister.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR) aktywnie wspomaga samorządy w działaniach rewitalizacyjnych. JST uczestniczą w konkursach i programach, których celem jest nie tylko zdobywanie środków na prorozwojowe inwestycje, ale przede wszystkim nabywanie  kompetencji do zarządzania procesami rewitalizacyjnymi w gminach.

W ramach pakietu działań na rzecz rewitalizacji z Programu Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 realizowany jest między innym konkurs „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Głównym jego celem  jest upowszechnienie procesów rewitalizacji oraz wypracowanie modeli jej prowadzenia na obszarach miejskich. Wraz z urzędami marszałkowskimi wzmacniamy zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych w programie „Regiony Rewitalizacji”.

Dobre praktyki wypracowane w  konkursach zasilają Krajowe Centrum Wiedzy o Rewitalizacji - rządowy serwis informacyjno-edukacyjny. Portal powstał po to, by dzielić się wiedzą, doświadczeniem i wspierać interesariuszy w działaniach związanych z przygotowaniem, wdrażaniem i monitorowaniem rewitalizacji.

- Dzięki Krajowemu Centrum Wiedzy wzrosła świadomość samorządów na temat tego, czym jest rewitalizacja oraz w jaki sposób powinna być prowadzona. W serwisie można znaleźć inspiracje do działań rewitalizacyjnych także dla miast małych i średnich – podkreśliła wiceminister.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak zaznaczyła, że procesy rewitalizacyjne przestają kojarzyć się jedynie z projektami infrastrukturalnymi.

- Rewitalizacja to również projekty społeczne, gdzie przestrzeń i infrastruktura są jedynie działaniami dopełniającymi – wskazała sekretarz stanu.

Odnosząc się do finansowania działań rewitalizacyjnych, wiceminister resortu funduszy i polityki regionalnej wyjaśniła, że takie wsparcie przewiduje Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027. Jarosińska-Jedynak nawiązała także do miejsca konferencji – Pleszewa. W tym mieście jest realizowany projekt „Smart Pleszew” w ramach konkursu organizowanego przez MFiPR „Human Smart Cities. Inteligentne miasto współtworzone przez mieszkańców”. Jego przedmiotem  jest przygotowanie do wdrożenia w miastach rozwiązań technologicznych, a także innowacji społecznych, które posłużą lepszemu zarządzaniu i organizacji tkanki miejskiej a w efekcie uczynią miasto miejscem przyjaźniejszym do życia. Dzięki konkursowi tematyka miasta inteligentnego została dostrzeżona nie tylko przez duże ośrodki miejskie, ale również miasta średnie i małe.

Konferencja była oficjalnym wydarzeniem towarzyszącym 11. sesji Światowego Forum Miejskiego oraz częścią Forum Rozwoju Lokalnego. Zgodnie z zamysłem organizatorów konferencja „Poza metropolią” ma być głosem w dyskusji o procesach zachodzących na obszarach peryferyjnych. Patronat nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]