REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Nie ma odwrotu od OZE

  • 23 września 2022 09:44
  • Opracowała: AMC
Reklama

Miks energetyczny oraz transformacja gospodarki to główny temat wykładu pt. „Kluczowe ogniwa transformacji energetycznej” na Akademii Górniczo-Hutniczej.

Jak zaznaczył wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska, ostatnie dwa lata to czas intensywnych działań, dzięki którym jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. 

- Pod koniec 2015 r. było ok. 7 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. Dane Agencji Rynku Energii na koniec lipca 2022 r. wskazują, że stan mocy zainstalowanej w OZE przekroczył już 20,3 GW. Rozwijamy zarówno wielkoskalowe instalacje OZE, jak i mikroinstalacje prosumenckie. Na koniec lipca liczba prosumentów w Polsce wyniosła blisko 1,12 mln choć na koniec 2015 r. było ich zaledwie nieco ponad 4 tysiące. Cel, który zaplanowaliśmy na 2030 r., a więc miliona prosumentów osiągnęliśmy już w pierwszym kwartale tego roku. To kolejny dowód na zmiany, jakie zachodzą w polskiej energetyce – powiedział.

Pełnomocnik rządu ds. OZE wskazał także, że realizacja ambicji związanych z rozwojem OZE, nie będzie możliwa bez zdecydowanego wykorzystania magazynowania energii.

- W ciągu najbliższych lat dzięki impulsom finansowym, takim jak program „Mój Prąd 4.0”, oraz regulacjom związanym z wprowadzeniem korzystnego dla prosumentów modelu rozliczeń w oparciu o net-billing, rynek magazynowania energii w Polsce się rozwinie – mówił.

Wiceminister Ireneusz Zyska podkreślił również istotne znaczenie energetyki jądrowej w przyszłym miksie energetycznym naszego kraju.

- Przed nami wdrażanie dużych inwestycji, które diametralnie zmienią strukturę krajowego bilansu wytwarzania energii. W latach 30 do bilansu włączona zostanie energetyka jądrowa, która zapewni stabilne i bezemisyjne dostawy energii do odbiorców – wyjaśnił.

Podczas wykładu wiceminister zwrócił także uwagę, że obok wdrożenia do bilansu energetyki jądrowej, stoimy u progu uruchomienia już w perspektywie kilku lat pierwszych farm wiatrowych na Bałtyku. Duże nadzieje wiążemy też z rozwojem wykorzystania wodoru na cele energetyczne.

- Wodór jest zarówno nośnikiem, jak i magazynem energii. Dlatego osiągnięcie efektywności kosztowej jego wytwarzania i wykorzystania może przyczynić się do kolejnej rewolucji w sektorze energetycznym. Prace w tym obszarze podejmowane są przez kolejne instytucje i budzą zainteresowanie coraz liczniejszych grup. Dodatkowo w ramach funduszy unijnych można pozyskać środki na tego typu inwestycje – zauważył.

Pełnomocnik rządu ds. OZE podsumował, że kluczowe jest wykorzystanie jak największego potencjału polskich przedsiębiorców i ich udziału w całym łańcuchu dostaw.

- Podpisaliśmy porozumienia sektorowe z branżami OZE – morskiej energetyki wiatrowej, gospodarki wodorowej, biogazu i biometanu oraz fotowoltaiki, w ramach których administracja rządowa oraz interesariusze rynku wspólnie pracują na rzecz konkurencyjności i siły polskiej gospodarki - powiedział.

- Niezbędne jest również wykorzystanie potencjału krajowych ośrodków badawczych w opracowaniu nowych technologii i ich wykorzystywaniu do realizacji projektów w Polsce i zagranicą – dodał.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]