REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Biometan to przyszłość

  • 3 października 2022 08:31
  • Opracowała: AMC
Reklama

Komisja Europejska zainaugurowała Partnerstwo Przemysłowe Biometanu (Biomethane Industrial Partnership). To nowe partnerstwo publiczno-prywatne zostało ogłoszone w planie REPowerEU i ma na celu wsparcie realizacji celu zwiększenia rocznej produkcji i zużycia biometanu. Pierwsze tego typu partnerstwo w Unii Europejskiej ogłosiła Polska w 2021 r. - czytamy w komunikacie.

- Cieszę się, że Komisja Europejska korzysta z najlepszych polskich rozwiązań. Rok temu Polska jako pierwsze państwo w Unii Europejskiej zawiązało porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu – powiedział Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu ds. OZE.

Jak zaznaczył wiceminister Zyska, w obliczu agresji Rosji na Ukrainę kluczowe jest wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego w oparciu o własne surowce, zarówno kopalne, jak i odnawialne, i wytwarzaną z nich energię. Podkreślił, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozwiązaniami, które umożliwią wzrost produkcji biogazu i biometanu.

- Będziemy wspierać rozwój biogazowni i biometanowni oraz przemysłu produkującego na potrzeby tego sektora. W procedowanym obecnie projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii (UC99) wprowadzamy rozwiązania, które zapewnią stabilny rozwój tej branży – zaznaczył wiceminister.

Partnerstwo Przemysłowe Biometanu UE jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron, które chcą pracować na rzecz osiągnięcia swojego celu. Wszystkie kraje UE są zaproszone do przystąpienia do Partnerstwa Przemysłowego Biometanu, wraz z firmami, stowarzyszeniami branżowymi, środowiskiem akademickim i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego.

- Inicjatywa Komisji Europejskiej wykorzystuje najlepsze praktyki, gdzie urzędnicy współpracują z branżą i poprzez wymianę wiedzy, doświadczeń, kreuje się nowe regulacje, które w sposób znaczący przyspieszają rozwój branży. Polskie porozumienie na rzecz biogazu i biometanu, które było pierwszą taką inicjatywą w Europie i stanowiło wzór dla Komisji Europejskiej, wytycza nową ścieżkę dla osiągania pilnych zmian, które w tych trudnych czasach pozwolą na szybki rozwój branży biogazu i biometanu - powiedziała Sylwia Koch-Kopyszko, ekspert ds. Komisji Europejskiej, Zielony Gaz dla Klimatu.

Polskie Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu zostało zawarte 23 listopada 2021 roku. Zostało zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska „Listem intencyjnym o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego”, podpisanym 13 października 2020 roku.  Celem porozumienia jest wypracowanie rozwiązań służących dynamicznemu wspieraniu rozwoju sektora biogazu i biometanu w Polsce, co przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego, przy jednoczesnej maksymalizacji tzw. local content, czyli udziału polskich przedsiębiorców oraz technologii w łańcuchu dostaw.

Obecnie stronami porozumienia jest 108 podmiotów.

 

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]