REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Stabilna dystrybucja wody w Koluszkach

  • 25 października 2022 12:41
  • Opracowała: AMC
Reklama

Dwa projekty Koluszkowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z zakresu gospodarowania wodą planowane w Koluszkach i okolicznych miejscowościach będą dofinansowane pożyczkami ze środków własnych NFOŚiGW. Beneficjent - otrzyma blisko 3,4 mln zł (ponad 80 proc. kosztów kwalifikowanych) na przeprowadzenie obu przedsięwzięć, które mają wzmocnić system zaopatrywania w wodę odbiorców indywidualnych i przemysłowych - informuje fundusz.

Na potrzeby budowy zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej w Koluszkach przyznane zostało dofinansowanie w formie pożyczki z NFOŚiGW o wartości ponad 3 mln zł. W czwartym kwartale przyszłego roku zadanie ma zaowocować oddaniem do użytku zamkniętego zbiornika retencyjnego na wodę uzdatnioną o pojemności 1000 m3 -  zlokalizowanego na terenie lokalnej Stacji Uzdatniania Wody.

Infrastrukturą towarzyszącą planowanej inwestycji będą m.in.: rurociągi wody uzdatnionej, przelew awaryjny i spust. Z wybudowanego rezerwuaru woda tłoczona będzie przewodami magistralnymi, a następnie sieciami rozdzielczymi do odbiorców Koluszek oraz przyległych wsi: Erazmów, Lisowice, Felicjanów, Zygmuntów, Żakowice, Katarzynów, Przanowice, Słotwiny, Jeziorko, Nowy Redzeń i Różyca. Inwestycja przewiduje zaopatrzenie w wodę również istniejące oraz będące w fazie budowy zakłady przemysłowe znajdujące się w Łódzkiej  Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Inwestycja przewidująca uruchomienie automatycznego chlorowania wody pitnej na stacjach wodociągowych na terenie miasta i gminy Koluszki z dofinansowaniem na poziomie ponad 340 tys. zł pozwoli na zakup i montaż urządzeń pozwalających ma dozowanie substancji dezynfekującej (podchlorynu sodu) na ujęciach wody w miejscowościach Gałków Duży i Borowa oraz stacjach uzdatniania wody w Koluszkach, a także pobliskich - Kaletniku, Regnach i Stefanowie (miejscowości te znajdują się na terenie Gminy Koluszki i powiatu łódzkiego wschodniego). Po włączeniu usługi chlorowania, dawki substancji dezynfekującej dozowane będą proporcjonalnie do poboru wody z wodociągu.

Na bieżąco monitorowane będzie stężenie chloru w wodzie podawanej do sieci. Dezynfekcja zapewni przydatność spożycia wody pod kątem mikrobiologicznym (zabezpieczy ją na czas często wielokilometrowego i wielogodzinnego transportu), pozwoli eliminować potencjalnie chorobotwórcze formy mikroorganizmów przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dla odbiorców/ konsumentów, bez negatywnego oddziaływania na materiał instalacji. Projekt ma zostać zrealizowany do końca tego roku.

Przekazanie pożyczek umożliwi zasób środków krajowych zgromadzonych w ramach programu NFOŚiGW - Adaptacja do zmian klimatu. Umowy o dofinansowanie zostały podpisane przez przedstawicieli NFOŚiGW i KPGK Sp. z o.o. na początku października br.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]