REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Kraków, Leuven i Madryt razem wypracują koncepcję adaptacji do zmian klimatycznych

  • 31 października 2022 13:44
  • Opracowała: AMC
Reklama

Gmina Miejska Kraków otrzyma dotację z programu LIFE oraz NFOŚiGW jako współbeneficjent w projekcie z zakresu adaptacji do zmian klimatu prowadzonym przez Miasto Leuven z Belgii, z udziałem kilku innych partnerów zagranicznych. Blisko 1,3 mln zł wsparcia ze środków krajowych pomoże zrealizować w Polsce zadanie pn. Czynnik ludzki: adaptacja miast na potrzeby Jutra (PACT) - informuje NFOŚiGW.

Całkowity budżet LIFE dla współpracy uczestników przy inicjatywie wyniesie ponad 3,6 mln zł. Obok ww. Beneficjenta Koordynującego w realizację działanie włączą się inni partnerzy z Belgii, w tym Katolicki Uniwersytet Leuven, Inicjatywa Leuven 2030 oraz Zorg Leuven (stowarzyszenie aktywne w obszarze pomocy społecznej) a także z Hiszpanii - m.in. Miasto Madryt i tamtejsza Politechnika.

- Dotację dla inicjatywy przyznano w październiku br. w ramach programu NFOŚiGW Współfinansowanie Programu LIFE. Zadanie podjęte przez beneficjenta we wrześniu 2021 r. będzie prowadzone do końca sierpnia 2025 r. Wpisze się w realizację założeń już stworzonych w zakresie adaptacji do zmian klimatu dokumentów:  Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, PEP 2030, Miejskich Planów Adaptacji do Zmian Klimatu (opracowanych przez największe polskie miasta), oraz Porozumienie Burmistrzów na Rzecz Klimatu i Energii - czytamy w komunikacie.

Nadrzędnym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie w miastach zintegrowanego podejścia do adaptacji do zmian klimatu w celu wdrożenia rozwiązań opartych na naturze (Nature Based Solutions - NBS).

Zintegrowane podejście w PACT oznacza, że przedsięwzięcie obejmie działania na terenie Belgii, Hiszpanii i Polski zarówno w przestrzeni publicznej jak, też i prywatnej. Zaangażowane będą w nie jednostki samorządu terytorialnego oraz uczelnie państwowe i prywatne, organizacje społeczne, a także mieszkańcy miast objętych programem przy wykorzystaniu pozyskanych w toku projektu danych oraz innowacyjnych technologii cyfrowych, a następnie powielanie ich w trzech różnych miastach (Leuven, Madryt, Kraków). Projekt na terenie Polski realizowany będzie przez Gminę Kraków. Pozwoli na stworzenie bazy wiedzy za pomocą gromadzonych danych na temat wykorzystania NBS w przestrzeniach prywatnych oraz uzyskania informacji dotyczących czynników, które napędzają lub utrudniają ten proces (umożliwiając tym samym bardziej skuteczne podejmowanie decyzji i wprowadzanie rozwiązań).

Strona 1 z 2
REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]