REKLAMA 1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x250 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP]
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - TOP #1]

Od czwartku można składać wnioski o przyznanie dodatku elektrycznego

  • 30 listopada 2022 12:56
Reklama

Dodatek elektryczny to rządowe wsparcie dla gospodarstw domowych, gdzie główne źródło ogrzewania jest zasilane energią elektryczną. Dodatek jest jednorazowy i wynosi 1000 lub 1500 zł. Rozpatrywaniem wniosków i wypłatą świadczenia będą zajmować się gminy

Termin składania wniosków upływa 1 lutego 2023 roku.

Warunki przyznania jednorazowego dodatku elektrycznego określa ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

O świadczenie można się ubiegać, jeśli główne źródło ogrzewania w danym gospodarstwie domowym jest zasilane prądem i zostało ono wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dodatek elektryczny nie przysługuje natomiast:

- jeśli w danym gospodarstwie domowym korzysta się z energii elektrycznej pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznej,

- gospodarstwom domowym, którym przyznano dodatek węglowy lub dodatek do innych źródeł ciepła, takich jak: gaz LPG, drewno kawałkowe, olej opałowy czy pelet lub inny rodzaj biomasy.

Wysokość świadczenia to 1000 zł.

Jednak w przypadku gdy w 2021 roku zużycie energii elektrycznej w danym gospodarstwie domowym (w tym samym miejscu zamieszkania) przekroczyło 5 MWh dodatek wyniesie 1500 zł.

Dodatek jest powiązany z adresem zamieszkania. Co do zasady jedno świadczenie przysługuje na jeden adres. W nowelizacji ustawy określono jednak, że można przyznać więcej niż jeden dodatek dla tego samego adresu, jeśli wywiad środowiskowy wykaże, że pod jednym adresem jest prowadzone więcej niż jedno gospodarstwo domowe i korzystają one z oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W nowelizacji zapisano również, że dodatek elektryczny przysługuje też, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do 11 sierpnia br., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest energia elektryczna. Wtedy wpisu do ewidencji dokonuje się z urzędu.

Wnioski o dodatek elektryczny można składać od 1 grudnia br. do 1 lutego 2023 roku. W wersji papierowej składa się to u siebie w gminie.

Kolejna opcja to złożenie wniosku online na platformie ePUAP. Wówczas dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Dodatek elektryczny zostanie wypłacony do 31 marca 2023 roku.

REKLAMA 740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA740x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM]
Mogą Cię zainteresować
REKLAMA 1110x100 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA
REKLAMA1110x200 | ROTACYJNA/NIEROTACYJNA STREFA [NEWS - BOTTOM #1]